Moeiteloos je doelen behalen, recept voor succesvolle verandering

Moeiteloos je doelen behalen, recept voor succesvolle verandering

Recept voor succesvolle verandering

Welkom op deze laatste dag van de eerste maand van het nieuwe decennium! Hoe is het met jouw goede voornemens? Net zo slecht waarschijnlijk als bij de rest van de mensheid. Want goede voornemens werken niet. Dat blijkt, want maar liefst 95% van de mensen die het nieuwe jaar start met goede voornemens, lukt het niet deze vol te houden. Goede voornemens volhouden heeft ook niets te maken met zelfdiscipline of wilskracht. Wat is dan wel het recept voor succesvolle verandering?

 

 

Benodigdheden:

Verantwoordelijkheid (jij hebt de macht in handen)

Je wereld in kaart brengen(hoe heb je je eigen werkelijkheid gecreëerd?)

Identiteit (Wie denk je eigenlijk dat je ben?)

Visie (Hoe moet je leven er uit zien? Wie wil je zijn, wat wil je doen en hebben?)

Flow, push, pull en bronenergie (de stroom van overvloed gebruiken én je eigen kracht)

 

Bereidingswijze:

Verantwoordelijkheid

Succesvol veranderen van je leven, lukt alleen als je zelf de verantwoordelijkheid neemt. Dat betekent twee dingen: Ten eerste dat je je realiseert dat je alles wat zich in je leven aandient, zelf hebt gecreëerd. Maar omdat jij zelf die verantwoording draagt, heb jij ook de macht om je wereld precies zo te veranderen als jij dat wilt. Om je leven te veranderen, zul je bij jezelf moeten beginnen. Hoe graag wil je veranderen? Ben je nieuwsgierig naar hoe je dat ZELF kunt? En ben je ook bereid om een blik in de spiegel te werpen? Hou je van avontuur? Lees dan vooral verder! Dan pak ik alvast twee spiegels.

Ge4=We (jouw wereld in kaart brengen)

Ik zet de twee spiegels zo neer dat ze met de spiegelkant naar elkaar toestaan, zodat ze elkaar spiegelen. De linkerspiegel heet Ge4 en de rechterspiegel heet We. Ge4 en We spiegelen elkaar en zijn een exacte weergave van elkaar.

De rechterspiegel stelt jouw werkelijkheid voor. De wereld om je heen zoals jij die ervaart. Dit zijn alle leuke en vervelende dingen die zich voordoen in je leven. Zowel om je heen als in je zelf. Van de vetrollen op je buik en de uitslag in je nek tot de ruzie met je schoonmoeder en de leuke baan die je hebt. Alles wat zich manifesteert in je leven en wat je waarneemt via je zintuigen, kun je zien in deze spiegel.

Oefening: Wil je weten hoe jouw We-spiegel er uit ziet? Schrijf dan ALLES over je leven op wat je leuk vindt en vervelend vindt. Maak gewoon een kopje ‘leuk’ en een kopje ‘stom’ en schrijf onder deze twee kopjes alles wat je je kunt verzinnen. Over jezelf, je gedrag, je huis, je vrienden, familie, relaties, werk, etc. Als je dit gedaan hebt, heb je jouw We-spiegel op papier staan.

Tegenover de We staat de Ge4-spiegel aan de linkerkant. Het is de exacte weergave van We met als verschil dat de Ge4-spiegel, jouzelf voorstelt! Of beter gezegd…dat is wie je dénkt dat je bent. Jouw identiteit, persoonlijkheid, of hoe je het ook wilt noemen. In de wereldberoemde documentaire film ‘What the bleeb do we know’ zeggen ze hier letterlijk over:

Verandering op zich betekent dat we ons oude zelf moeten verlaten. Het betekent dat we voor een momentje onze identiteit moeten achterlaten, zodat we kunnen beginnen met speculeren over wie we zouden KUNNEN ZIJN!”

Verandering begint bij het veranderen van hoe we onszelf zíen, veranderen van wie we DACHTEN te zijn, zodat we kunnen beginnen met fantaseren over wie we ZOUDEN WILLEN ZIJN! We beginnen dus eerst bij het kijken naar onze identiteit. De persoon die we dénken te zijn.

 

Identiteit

Onze identiteit bestaat uit ons hele pakket aan geloofsovertuigingen, de gedachten die we als waar beschouwen, de gevoelens die we ervaren en voortkomen uit ons denken en tenslotte het gedrag dat we laten zien als resultaat hiervan. Dit hele spectrum van de Ge4-spiegel vormt onze

werkelijkheid. Hieronder leg ik exact uit hoe dit tot stand komt:

  1. Geloofsovertuigingen 2. Gedachten 3. Gevoelens 4. Gedrag

Om jouw wereld te veranderen (rechterspiegel), dien je je identiteit te veranderen (linkerspiegel). Je kunt je identiteit zien als een huis waar je -vanaf je geboorte- zorgvuldig aan hebt gebouwd. Steentje voor steentje. Meubels uitgezocht, behang, verf, schilderijen, inrichting. Het is een fijn huis, een vertrouwd huis. Het is jouw huis. En het veranderen van dit huis, of misschien zelfs VERHUIZEN, kan angstaanjagend zijn. Laten we eerst gewoon eens kijken naar het huis dat jij geschapen hebt. Het huis van je persoonlijkheid. Zonder te veranderen.

 

1. Geloofsovertuigingen

Als onze identiteit een huis is waarin we wonen, is datgene wat we geloven over onszelf, de fundering van het huis. Dit betekent letterlijk dat onze hele identiteit gebouwd is op ‘wat we over onszelf geloven’. Dit zijn onze GELOOFSOVERTUIGINGEN. Ik zal wat voorbeelden noemen van overtuigingen:

‘Ik ben niet waardevol’, ‘als je voor een dubbeltje geboren bent, word je nooit een kwartje’, ‘dunne mensen zijn ongezellig’, ‘als ik schreeuw ben ik niet lief’, ‘voor geld moet je hard werken’ (in het zweet des aan aanschijns zult gij uw brood verdienen), ‘als ik help, ben ik aardig’, ‘ik moet alles zelf doen, anders vallen er dooien’.

Geloofsovertuigingen zijn (voor/waarde)oordelen waarvan je bent gaan geloven dat ze absoluut waar zijn. Vanaf het moment dat we worden geboren, beginnen de geloofsovertuigingen ook te ontstaan. Ze worden ons -met de beste intenties- aangedragen door onze omgeving. Dag na dag, week na week, jaar na jaar worden we door onze omgeving onderwezen, terecht gewezen, in het gareel gebracht. Alles om van ons aangepaste, geciviliseerde wezens te maken die zonder al te veel kleerscheuren de wereld in kunnen tegen de tijd dat we volwassen zijn. We zagen en schaven onze eigen persoonlijkheid net zo lang tot we een persoonlijkheid hebben waarvan we denken dat deze veilig genoeg is om te kunnen overleven in de grote, boze buitenwereld. Het fundament van

je persoonlijkheid wordt in stand gehouden door deze overtuigingen. Met de beste intenties, namelijk om je te beschermen.

Een voorbeeld: Margereth wilde heel graag afvallen. Ze had elk dieet uit het boekje al geprobeerd en het enige resultaat dat ze kreeg was dat ze na elk dieet alleen maar dikker leek te worden. Toen we tijdens de coaching naar haar beperkende geloofsovertuigingen gingen kijken, bleek daar een hele interessante tussen te zitten: “als je ongezellig bent, ben je niet leuk”. Haar moeder vertelde haar vaak dat haar dunne tante nooit at en daardoor altijd ongezellig was. En dit soort mensen zijn niet leuk. Margareth had dus de overtuiging dat dunne mensen ongezellig zijn en ongezellige mensen niet leuk zijn. Deze overtuiging beschermende haar dus tegen het afvallen, het dun worden, het ongezellig worden en het niet leuk zijn.

Een overtuiging is dus een beschermingsmechanisme. En deze hield haar in de veilige zone van de leuke mensen. Nadat we deze beperkende overtuiging getransformeerd hadden, was het geen enkel probleem meer voor haar om het figuur van haar dromen te bereiken!

Uit dit voorbeeld kunnen we twee belangrijke lessen leren:

  1. Een overtuiging is ontstaan om ons te beschermen. Ze hebben meestal als doel ervoor te zorgen dat we ons blijven gedragen binnen een veilige marge (de bekende comfortzone). Deze veilige marge is echter een door ons zelf verzonnen marge en bestaat niet werkelijk. Het is alleen iets waar we in geloven. Maar deze marge is wel hardnekkig en fungeert in ons leven als dranghek. Voorbij het hek ligt datgene wat we wensen, maar ons defensiemechanisme van beperkende geloofsovertuigingen houdt ons binnen de lijntjes.
  2. 95% van het mechanisme dat ons gedrag bepaalt is ONBEWUST. We zijn ons er dus niet van bewust. Wat bepaald nou in eerste instantie ons gedrag? Dat zijn onze geloofsovertuigingen! En we hebben al gezien dat deze overtuigingen synoniem staan met de fundering van ons identiteitshuis. Welk onderdeel van ons huis in onzichtbaar? Precies…de fundering!

 

2. Gedachten

Na geloofsovertuigingen, het eerste onderdeel van Ge4 zijn onze gedachten nummer 2. In deze context is het belangrijk nogmaals te noemen dat je heilig in je overtuigingen gelooft. Dat moet ook wel. Het is je basis, de fundering van je huis. Jouw beschermingsmechanisme tegen de boze buitenwereld. Je ‘denkt’ dat je eigen veiligheid ervan afhangt. Om dit geloof in stand te houden heb je dus sterk BEWIJS nodig dat je overtuigingen WAAR zijn. Dat betekent dat je de wereld om je heen zult aanschouwen door een speciale bril, jouw ‘referentiekader’. Het is jouw unieke raamwerk. Deze bril scant jouw omgeving af naar BEWIJS. Alles wat je waarneemt met je zintuigen wordt direct vertaald naar mini-conclusies, oftewel gedachten. Er razen er zo’n 70.000 door je hoofd heen elke dag. Maar jouw unieke bril laat alleen DIE GEDACHTEN DOOR DIE JOUW OVERTUIGINGEN ONDERSTEUNEN MET BEWIJS.

Een voorbeeld van de hulp-moeder: Stel dat je er onbewust van overtuigd bent dat ‘mensen die helpen waardevol zijn’. Je doet dus je best en helpt waar en wie je kan. Op school bij je kinderen ben je altijd actief als vrijwilliger en ze weten jou ook te vinden als er iets moet gebeuren. Dat is fijn, want je voelt je dan gewaardeerd en waardevol. Vorige week vroeg de juf of je wilde helpen met het voorbereiden van een knutselklus. Dat moest gebeuren op de middag dat je echt niet kon en je moest haar teleurstellen. Maar de week daarvoor had ze je ook al gevraagd te helpen, precies op het moment dat je je schoonmoeder naar het ziekenhuis moest brengen. En vandaag hoor je ineens van andere moeders dat ze vanmiddag op school helpen met het verschuiven van wat meubilair. Jou is niets gevraagd. Er razen vele gedachten door je hoofd: “Juf had het druk en is me vergeten te vragen”, “Deze moeder stonden er toevallig, daarom heeft ze het hun gevraagd en niet mij”, “Juf weet hoe druk ik het heb en daarom heeft ze mij niets gevraagd”, Ik ben niet meer waardevol voor juf, omdat ik haar al twee keer heb moeten teleurstellen”. Al deze gedachten razen haast ongemerkt langs je unieke referentiekader-bril. Maar er is er maar één die er door heen mag en blijft plakken. Dit is de gedachte die het bewijs levert voor het bestaan van je overtuiging. En je denkt: “Natuurlijk! Ze vindt me niet waardevol meer.” Deze gedachte staaft jouw overtuiging immers dat ‘mensen die helpen, waardevol zijn’.

Dit gebeurt de hele dag door. Er razen duizenden gedachten door je hoofd. Er zijn er echter maar een paar die door de referentiebril mogen. Deze gedachten worden goedgekeurd, omdat ze naadloos de geloofsovertuiging bevestigen. Ze krijgen het stempel WAARHEID opgedrukt. De gedachte die binnenkomt BEVESTIGT dus je geloofsovertuiging. En op het moment dat de gedachte en de overtuiging elkaar ontmoeten als lang verloren geliefden, krijgt de gedachte BETEKENIS. In ons voorbeeld zien we dat ook terug. De gedachte dat de juf haar niet meer waardevol vindt bevestigt haar in haar overtuiging van waardeloosheid. Op dat moment van betekenisgeving gebeurt er iets bijzonders. Het gebeurt plotseling en onmiddellijk. Er ontstaat namelijk een bepaald gevoel.

3. Gevoelens

Na geloofsovertuigingen en gedachten, staan gevoelens op 3 van de Ge4 spiegel. Er is bijna niets wat ons hier op aarde zo bezig houdt als onze gevoelens, ook wel emoties genoemd. Wetenschappers buigen zich al eeuwen lang over wat emotie is, waar het vandaan komt, hoe het in elkaar zit, etc. Als wij kijken naar het woord emotie zien we dat het is onderverdeeld in twee delen:

E Motie

De E staat in de natuurkunde gelijk aan Energie. En de correcte betekenis van motie = beweging. Zo bekeken is emotie een beweging van energie.

Zoals Einstein en de kwantum fysica ons leert, bestaan we primair uit energie. Als je de bouwstenen van ons universum steeds verder ontleedt (van moleculen naar atomen, naar deeltjes), kom je uiteindelijk uit bij datgene wat aan de basis staat van alles: Energie. Alles is energie en vanuit deze energie ontstaat alles. Jij bent een energetische vibratie (= beweging) en vibreert op jouw specifieke frequentie. Alles wat zichtbaar en onzichtbaar is om je heen beweegt op hun eigen specifieke frequentie. Met deze vibratie kun jij alles creëren wat je wilt, want energie trekt gelijkgestemde energie aan. Als jouw wezen vibreert op een bepaalde frequentie, trekt dit energie van deze zelfde frequentie aan. Daarbij is maar één gereedschap noodzakelijk, en dat is het gereedschap dat jouw energetische frequentie bepaalt: je GEVOELENS!

De emoties die je ervaart, of die nu positief of negatief zijn, produceren een vibratie die onmiddellijk het vibrationele veld om je heen beïnvloeden. Dit veld reageert op je emoties door je te brengen wat je voelt. Het maakt hierbij dus niet uit of dit positief is of negatief. Onze gevoelens zijn als een zendmast. Zij zenden een bepaalde frequentie uit en trekken dan weer aan wat jij uitzendt. Jij trekt simpelweg aan wat je voelt! Als je een positieve verandering in je leven wilt bewerkstelligen, is het dus fundamenteel dat je het gevoel wat je hebt totaal in overeenstemming brengt met datgene wat je wenst.

Gevoelens die we ervaren zijn er in vele soorten en mate van heftigheid en kunnen variëren van heel fijn tot heel naar. Maar in essentie zijn er maar twee soorten emoties: fijne en vervelende emoties In wezen is het heel simpel. Als je je goed voelt, trek je goede dingen aan. Als je je naar voelt, trek je zaken aan die dit nare gevoel alleen maar zullen bevestigen. Als je wilt weten of je op de goede weg bent om de dingen aan te trekken in je leven die je wenst, dien je stil te staan bij wat je voelt. Voel je je goed? Ga zo door. Voel je je niet goed? Sta stil en laat de pure emotie toe. Stop hem niet weg, maar laat simpelweg toe wat er is. Onprettige gevoelens zijn niet verkeerd. Emotie is beweging van energie. Niets meer, niets minder. Laat de stroom van deze energetische beweging gewoon door je heen vloeien zonder weerstand. Vraag jezelf dan af hoe je je wilt voelen. Laat dit gevoel dan simpelweg in je stromen. Misschien hoort daar wel een positieve gedachte bij. Herhaal deze dan voor jezelf. Onthoud: jouw gevoelens zijn je graadmeter, je zendmast om te bepalen of je op de goede wens bent bij het realiseren van jouw droomleven!

Een voorbeeld van de hulp-moeder: Zoals we zagen bij het voorbeeld van de hulpmoeder, had ze de overtuiging dat ‘mensen die helpen waardevol zijn’. Toen de juf haar niet vroeg te helpen, koos ze te denken dat de juf haar niet meer waardevol vond. Op het moment dat deze gedachte als bewijslast klikt bij de overtuiging, ontstaat een gevoel. Kun je je er iets bij voorstellen? Wellicht werd de moeder overspoeld met diverse emoties, zoals: teleurstelling, frustratie, twijfel, afwijzing, boosheid, minderwaardigheid en misschien wel angst en verdriet. Misschien bleef deze moeder zich de rest van de dag wel onprettig voelen, onbewust van het feit dat haar beperkende geloofsovertuiging en de gedachten die ze koos te geloven, deze gevoelens hadden veroorzaakt.

 

4. Gedrag

Het directe resultaat van het ervaren van een bepaald gevoel is dat je je er naar gaat gedragen. Dus door een gedachte als waarheid te bestempelen krijg je een gevoel. En door dit gevoel ga je op een bepaalde specifieke manier handelen. Zo komen we bij het vierde en laatste deel van onze Ge4 spiegel.

Het beste kan ik dit uitleggen aan de hand van het voorbeeld van de helpende moeder. Onze hulpmoeder voelde zich erg onprettig door het hele gebeuren met de juf. Wellicht voelde ze zich de dag er op wel weer wat beter, maar toch had alles haar best aangegrepen. In ieder geval zodanig dat ze zich anders ging gedragen. Voorheen trad ze de juf vol blijdschap, trots en zelfvertrouwen tegemoet. Nu voelde ze zich echter te kort schieten. Hierdoor overheerste de twijfel. In haar gedrag uitte zich dat door de juf te benaderen met voorzichtigheid. De moeder keek de juf niet meer direct aan. Sprak ook niet meer zo snel met de juf en als ze haar al aansprak deed ze dat dus veel omslachtiger en voorzichtiger dan voor het incident. Kun je je voorstellen dat dit ook effect heeft op hoe de juf de moeder op haar beurt weer anders zal benaderen? Kun je je voorstellen dat de juf misschien ook wel bepaalde ideeën heeft die niets van doen hebben met de ideeën van de moeder? Zo gaat het dus altijd in ons leven. We maken onszelf iets wijs, gaan ons daardoor rot voelen, anders gedragen en krijgen zo de feedback van de wereld die correspondeert met de negativiteit in ons. Willen we onze wereld veranderen, beginnen we bij ONSZELF!

De rechterspiegel staat voor onze werkelijkheid en deze staat precies tegenover en is een exacte kopie, een gevolg van de linkerspiegel. Onze identiteit, een opsomming van onze geloofsovertuigingen, gedachten, gevoelens en gedrag. Over en naar onszelf en de wereld.

Terug naar ons voorbeeld van het huis van onze identiteit. Wat er gebeurt is dat we op ons fundament, onze onbewuste geloofsovertuigingen, een huis bouwen. Precies dat huis waarvan wij denken dat we het zijn. Onwetend dat we zelf kunnen bepalen hoe ons huis er uit ziet. We kiezen gedachten om als waar te bestempelen, alleen omdat we ons fundament in ere moeten houden. Dit doen we door onze geloofsovertuigingen te bevestigen met de gedachten die we opvoeren als bewijslast. Als volleerde advocaten. En dan hard roepen: “zie je wel dat ik gelijk heb!” Alleen maar omdat we slechts datgene kiezen te zien, wat ons geloof bevestigt. De gedachten die we als ‘waar’ bestempelen, geven ons een bepaald gevoel. Dit gevoel kan negatief zijn of positief. Wat voor gevoel het ook is, we gaan ons er onmiddellijk naar gedragen. En door dit gedrag wordt onze werkelijkheid geschapen. De wereld waarin we leven komt als een kindje voort uit de manier waarop we ons KIEZEN te gedragen. Nogmaals: Als we onze wereld willen veranderen, beginnen we bij onszelf…

Kortom:

we programmeren onszelf met allerlei overtuigingen waar we in geloven. We creëren een persoonlijkheid waarvan we denken dat we ermee kunnen overleven in de grote, boze buitenwereld. Het proces van `zelfverbetering` is eigenlijk niets anders dan een proces van deprogrammeren. We hoeven onszelf namelijk niet te verbeteren. We zijn al perfect! We zijn eigenlijk een stralende diamant in essentie. En onze beperkende overtuigingen liggen als stof over deze diamant. Blaas de stof er af en de diamant komt weer tevoorschijn!!!

 

Oefening:

Als je niet blij bent met je leven, of een of meerdere onderdelen van je leven, kijk dan naar de manier waarop je je gedraagt. Hoe voel je je daarbij? En welke gedachten komen er bij je op? En tenslotte: hoe zie jij jezelf? Welke dingen ben jij over jezelf gaan geloven? Is dit waar? Kun je absoluut zeker weten dat dit waar is? En hoe zou je je voelen als dit niet waar zou zijn? Hoe zou het voor je zijn om ervoor te kiezen anders over jezelf te denken. Een ander fundament te bouwen? Dat hoeft niet gelijk drastisch te zijn, maar wat als je eens met een hoekje renovatie van je fundament begint? En dan langzaam je huis een ander kleurtje geeft?

 

Visie

Nu je weet wat je niet wilt, is het belangrijk er achter te komen wat je wel wilt. Om dit te bepalen kun je jezelf bijvoorbeeld een aantal vragen stellen:

Wat vind ik echt ontzettend leuk om te doen en word ik blij en enthousiast?

Als ik nu 3 miljoen euro zou krijgen, wat zou ik dan gaan doen? En hou jezelf niet tegen, laat je fantasie helemaal gaan. En als 3 miljoen euro niet genoeg is, maak er maar 10 van 🙂

Als je dit weet, start je met een visie, een plaatje, verbeelding van wat jij wilt. Sluit simpelweg je ogen en gebruik al je zintuigen (stel jezelf het plaatje voor en vraag jezelf af: wat zie ik, wat hoor ik, wat voel ik, wat ruik ik, wat proef ik. Zo maak je de ervaring helemaal compleet en in stereo). Je wordt er hartstikke enthousiast van. Het maakt je blij en opgewonden te weten dat dat is wat je wilt.

Er zijn veel mensen die mediteren. Ik persoonlijk noem het visualiseren of fantaseren. Ik fantaseer over alles wat ik wens. Niet als iets wat in de toekomst gebeurt, maar als iets wat ik nu al in mijn leven heb. En geloof me dat ik hier super enthousiast van word! Heel erg blij. Ik ga mijn dag positief en vol enthousiasme in. Kan alles aan! Dus ik weet wat ik wil! En ik weet niet alleen wat ik wil, ik weet ook hoe het VOELT dat ik het al heb. Ik weet hoe blij ik ben als ik heb wat ik wens. En ik voel elke dag hoe blij het me maakt. Dus een ‘goed voornemen’ is iets wat je zo enthousiast maakt dat het je aantrekt. Je kan simpelweg niet anders dan je er naartoe bewegen. Wat zeg ik: je wil er naar toe DANSEN, zo enthousiast word je ervan. Het is dus niet iets waar je jezelf TOE MOET ZETTEN, maar iets wat JOU AANTREKT!

 

Push, Pull en Flow

Hoe ga je om met je eigen stroom van overvloed? Ik ben de laatste weken erg bezig met het concept push en pull. Duwen en (aan)trekken. Duwen is iets wat je doet, waar actie voor nodig is. Als je iets wilt bereiken d.m.v. wilskracht, doe je dat via duwkracht. Het vergt energie en is vermoeiend. Als je daarentegen gemotiveerd, enthousiast en vol blijdschap en vreugde bent over een bepaald doel wat je hebt, gebeurt er iets heel anders. Ken je dat, dat je ergens zo enthousiast over was dat alles als vanzelf leek te gaan? Je hoefde je best niet te doen, want je deed simpelweg wat goed voelde, je hoefde je best ook niet te doen bij andere mensen, want wat je nodig had kwam simpelweg op je pad. Enzovoort. Dat is de ander zijde, de pull oftewel (aan)trekking. Zeer, zeer krachtig. En je hebt er simpelweg niets anders voor nodig dan het gepassioneerde vuur wat als van nature in jou aanwezig is.

Het push-pull concept is ook te betrekken op relaties die je hebt met mensen. Ken je dat gevoel dat je in een relatie zit (kan liefde zijn, kan vriendschap zijn) en je bent alleen maar aan het geven, aan het energie steken in de relatie zonder dat je het gevoel hebt dat je voldoende terugkrijgt? Dat kost energie en uiteindelijk blijf je met lege handen achter. Een relatie gebaseerd op pull is iets totaal anders. Je doet niks, maar bent alleen je eigen, stralende, blije zelf. En dat is voldoende, omdat je geliefde of vriend(in) dan als vanzelf bij je in de buurt wilt zijn.

DUS: Push kost energie, maakt moe en je houdt er uiteindelijk weinig tot niks aan over. En Pull geeft energie, maakt enthousiast, vreugdevol en gepassioneerd!

Als je wilt dat er iets verandert in jouw leven, als je dus iets anders wilt aantrekken in je leven, bereik je dat door je alleen bezig te houden met PULL. Dus vanuit je eigen gepassioneerde stralendheid aantrekken wat jij wenst. Daar is actie voor nodig, zeker! Maar deze actie is moeiteloos, stromend en ALS VANZELF!!! Daar is een term voor bedacht en dat is FLOW! Flow is stroom, de stroom van vibrationele energie. Deze stroom, daar hebben we het eerder over gehad. Het is namelijk niets anders als de energie van waaruit alles in ontstaan, alles bestaat en alles altijd uit zal bestaan. In deze energie is alles al aanwezig. Je hoeft niets te DOEN op een moeizame manier. Simpelweg ZIJN en meegaan met de stroom is voldoende. Als je niet zeker weet of je ‘in de flow’ bent, hoef je jezelf alleen maar een stroompje voor te stellen. Jij zit in een bootje op de stroom. Ben je druk aan het peddelen om tegen de stroom op te gaan, of laat je je moeiteloos met de stroom (de flow) meevaren? Beantwoord simpelweg deze vraag en je weet of je ‘in de flow’ bent.

Row, row, row your boat,

Gently down the stream.

Merrily, merrily, merrily, merrily,

Life is but a dream 🙂

Wat belangrijk is om je te realiseren is dat er zich op weg naar jouw doel, obstakels kunnen bevinden. Maar omdat jij zo doelgericht bent en zo in de flow, zul je kunnen omgaan met deze obstakels. Niet vanuit angst, maar vanuit een gepassioneerde en enthousiaste energie op weg naar jouw doel. Blokkades zie je dan niet als onoverkomelijk maar als een uitdaging. Een leerproces!

En zelfs al zul je af en toe van de weg af raken…je gaat niet bij de pakken neerzitten en denken “Shit nu komt er niks meer van mijn doel terecht”. Nee je zult gewoon weer terug lopen naar de weg en deze weg vervolgen…op weg naar je doel!

 

Bron: Deze tekst is overgenomen uit de nieuwsbrief van januari 2010 van mijn vorige bedrijf The Magic Factory

Photo credits top image: Hand tag by Marcelo Silva (Freeimages)


Deel deze post met je vrienden:

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Het leven als magisch spel

Het leven als magisch spel

Laat je verwonderen en inspireren

om buiten de lijntjes te dromen,

te stralen vanuit je kracht

en te creëren wat je wenst.

 

Het leven is magisch

Wij geloven dat het leven een magische reis is. Een leven dat begint als we als stralend wezen, als bronenergie in ons voertuig (lijf) stappen. En eindigt als we het voertuig weer verlaten. Een korte, maar geweldige reis die wij telkens weer maken. En het voertuig is niet datgene wat we zijn, ook onze gedachten, doelen en hetgene dat we manifesteren (bereiken) is niet datgene wat we zijn. Wij zijn bronenergie en vanuit deze bronenergie komen we om te leven en te leren.
Wij geloven in jouw bronenergie, jouw ongeremde, oneindige, stralende potentieel. En dat jij van hieruit werkelijk alles kunt zijn, doen en hebben wat je maar wilt. Wat je jezelf maar toestaat! En het is onze passie en diepste wens er een steentje in bij te dragen dat jij weer contact krijgt met jou Zelf! Dat stralende, prachtige wezen die jij bent! Misschien geloof jij het zelf niet, wij wel! We hopen dat we je mogen inspireren, misschien via een boek, een mooie video, een zingevend artikel, of via iemand die je op straat ontmoet bijvoorbeeld. Als jij weer vanuit je kracht in het leven kunt staan, is ons doel bereikt.

 

Laat je verwonderen en inspireren

Weet je nog hoe je was als kind? Misschien was je open en onbevangen,  of nieuwsgierig en verwonderd? Wellicht was je wel enthousiast en durfde je alles? We komen op de wereld als stralend wezen en verkennen vanaf onze geboorte de wereld vanuit deze openheid en met een onbevangen geest. Pas als we wat ouder worden gaan we beperkende gedachten en overtuigingen aannemen. We gaan geloven dat we onze beperkende gedachten en overtuigingen ZIJN.

Hoe zou het zijn om weer contact te hebben met datgene wat jij van essentie bent? Deze oneindige, vrolijke, enthousiaste kracht? Hoe zou het zijn om je te laten verwonderen op een hele kinderlijke manier? Om de wereld weer te gaan aanschouwen en beleven als kind? De magie te herkennen van de kleine dingetjes? Een merel in de tuin, een glimlach van de kassière, een rode appel op de fruitschaal? Hoe zou het zijn om deze kleine (gratis) dingen jou te laten inspireren? Want de magie schuilt in het kleine, het onverwachte. Let maar eens op wat er kan gebeuren als je die kinderlijke magische bril opzet. Laat de magie van dit hernieuwde blikveld je verwonderen en inspireren. En sta jezelf toe ook te handelen vanuit dit magische kind. Wonderen gebeuren!

 

Durf buiten de lijntjes te dromen

Hoe zou het zijn om de wereld toe te staan jou te laten verwonderen en inspireren? Nu te mogen dromen als een kind? Grote, fantastische, eindeloze dromen, waarin alles mag, alles kan en je alles durft en doet? Want als magisch kind heb je geen beperkingen, geen hobbels, beren op de weg, geen blokkades tussen jou en datgene wat jij wenst. De stroom van overvloed kan langs en door jou vloeien en je kunt alles zijn, doen en hebben wat je maar wenst!
Gooi die zware grote-mensen-jas met al die belemmerende gedachten en overtuigingen maar eens af. Geen ‘ik ben het niet waard’, ‘ik kan het niet’, ‘ik weet het niet’, ‘het lukt me niet’, maar ‘ik ben het waard!’, ‘ik kan het!’ ‘ik weet het!’, het lukt me!’ Als je buiten de lijntjes durft te gaan van jouw ingebeelde beperkingen en te mogen dromen vanuit jouw eigen kracht, wat zou jij dan dromen? Wat is jouw diepste wens? Of wensen? Buiten de lijntjes is alles mogelijk….

 

Straal vanuit jouw kracht

Uitleggen wat ‘de bron’ is, is lastig en eenvoudig tegelijk, omdat de bron zo eenvoudig is. Het is de oneindige, tijdloze energie van liefde waar alles van is gemaakt. Het is de eenvoud, de oorsprong van jou, je wereld, alles wat leeft en niet leeft, zichtbaar is en onzichtbaar, alles van het verleden, heden en de toekomst.
Vanuit elke levensbeschouwelijke stroming wordt erover verteld en geschreven. De ene noemt het God, de ander Allah, de volgende heeft het over Hoger Zelf, de Bron, Je essentie, Al er is, je eigen innerlijke kracht, enzovoort.
In wezen komt dus allemaal op hetzelfde neer. De kracht waar we het over hebben is de bron. En het mooiste is: alles is van dezelfde energie gemaakt. Je computer, je hand, je kat op de vensterbank, je kind in de box, de buurvrouw, de wind, de zon, de lucht. En ook je gedachten, je intenties en die van een ander. Alles is gemaakt van deze zelfde, identieke bronenergie!

Vanuit deze bronenergie ben jij ontstaan. Je zou kunnen zeggen dat je bronenergie bent in een voertuig (je lichaam). Dit voertuig heeft beperkingen, want als louter bronenergie ben je niet gebonden aan tijd en ruimte en als voertuig, als lichaam wel. Maar dat jij als bronenergie de beschikking hebt over dit voertuig is vooral ontzettend leuk. Hierdoor kun jij zijn, doen en hebben wat je maar wilt.
Omdat je GEMANIFESTEERD BENT als lichaam, kun jij beschikken over de vermogens om zelf ook te MANIFESTEREN! Door je geboorte heb je als het ware een magisch toverstokje gekregen met de mogelijkheden om te zijn, te doen en te hebben wat je maar wenst. Voorwaarde hierbij is dat je de aanwezige bronenergie toelaat. Want alles is in deze energie aanwezig, ALLES! Dus ook alles wat jij wenst.
De enige beperkingen die er zijn, zijn de beperkingen die jij jezelf oplegt. Jouw gedachten en overtuigingen die als hekken voor jouw voertuig staan. Tussen jou en je droomwensen in. Als je deze hekken met wortel en al weghaalt staat er niks meer tussen jouw ongeremde, oneindige potentieel en je droomwens in de weg. Heerlijk! Maar ook beangstigend. Want jij weet als geen ander over welk ongelofelijk potentieel jij beschikt. Hoe groot jouw scheppend vermogen is. En hoe doeltreffend jij jezelf nu klein houdt door die beperkende gedachten en overtuigingen.

 

Creëer wat je wenst

Jij kunt alles zijn, doen en hebben wat je maar wenst. Sterker nog; alles wat jij wenst is al aanwezig in het hier en nu. En ook alle hulpmiddelen die je nodig hebt om je wensen te laten uitkomen zijn al in jou aanwezig. De overvloed stroomt als oneindige bronenergie door jou heen. Zie het maar als een gouden stroom, een rivier van overvloed: Wat je maar wenst: je grote liefde, een villa, die mooie auto, een baby, leuke vrienden, een prachtig en gezond lijf…Alles stroomt als een gouden rivier van oneindig potentieel door jou en langs jou heen en jij kunt pakken wat je nodig hebt.
Creëren wat jij wenst kun je doen door gebruik te maken van de Wet van de Aantrekkingskracht. Deze wet stelt dat energie gelijke energie aantrekt. En omdat wij mensen en verder alles om ons heen (tastbaar en onzichtbaar), van energie gemaakt zijn, kunnen wij alles aantrekken wat we maar wensen. Wat je uitzendt kom dus bij je terug, net als een boomerang.

Om te kunnen aantrekken wat je wenst moet je dus de energie uitzenden van hetgeen je wenst. Dat doe je simpelweg door jezelf voor te stellen dat je hetgeen je wenst al hebt! Want als je je dat heel levendig voorstelt, ga jij de energetische vibraties uitzenden die bij jouw wens horen. Jij gaat je ook gedragen zoals je je zou gedragen als je die wens al hebt. Als jij 20 kilo wilt afvallen en je ziet jezelf al als slank, zul jij er geen enkele moeite mee hebben om slank te denken, te fantaseren, slank te bewegen en te eten zoals je eet als je slank bent. Ookal is je lijf nog niet zoals je het hebben wilt, dat maakt niet uit, want in je hoofd, je fantasie, is dat wel het geval. Zo zend je de juiste energetische vibraties uit en trek je aan wat je wenst.

 

Gedachten zijn als wolkjes

50.000 Gedachten per dag Jouw gedachten zijn als wolkjes aan de hemel. Een gemiddeld mens schijnt minstens 50.000 gedachten te hebben, waarvan meer dan 70% negatieve. Gedachten zijn slechts bezoekers. Ze komen en gaan, drijven voorbij als wolkjes en soms besluit je om een gedachte te pakken en er waarheid aan te verbinden. Zo ontstaat een gevoel dat daarbij hoort.
Eerst de gedachte, dan volgt het gevoel Soms is er wel eens iemand die wat nors kijkt of me geen gedag zegt. De gedachten die dan als wolkjes langs mijn hemel drijven kunnen zijn: “Ze heeft slecht geslapen, ze heeft haast, ze heeft ruzie met haar dochter gehad, ze moet werken en heeft daar geen zin in, ik heb iets verkeerds gezegd, ze vindt me niet meer aardig” En bám! Voordat ik het besef is het gebeurd: ik heb een negatieve gedachtewolk van mijn hemel gepakt en deze als waarheid bestempeld. Vanuit al die gedachten grijp ik de gedachte dat ze me niet meer aardig vindt. Ik voel hoe ik me dan voel (verloren, bang, verdrietig?) en stel mijn hele frequentie, mijn gevoel er op in.

Acceptatie = Loslaten Het is niet erg om een gedachte te grijpen en de emotie te voelen die deze teweeg brengt. Dat is menselijk. De kracht ligt hem in je vermogen om deze gedachte en de bijbehorende emotie los te laten. Ze is niet van jou, ze is niet waar (dat weet je immers niet) en jij hoeft je er niet druk om te maken. Je kunt je gedachten loslaten en de emotie die daarbij hoort. Net zoals je een vogel in de lucht vrij laat! Als de gedachte je een goed gevoel geeft, kun je ervoor kiezen deze gedachte bij je te houden. Positieve gedachten zijn een krachtig hulpmiddel om je af te stemmen op de frequentie van datgene wat je wenst. Een goede methode om een gedachte (of emotie) los te laten, is om helemaal te accepteren dat je deze bepaalde gedachte of emotie hebt. (hébt, niet bént!). Dan is er geen weerstand, maar acceptatie.
Gedachtenwolkjes Denk maar aan de wolkjes in de lucht als metafoor voor jouw gedachten. Je gaat ook niet denken: “wat een stomme wolk, hij ziet er zo raar uit dat ik me nu heel boos ga voelen…” Nee je ziet de wolk en accepteert dat deze er is en zo voorbij gedreven zal zijn. Zo is het simpelweg ook met gedachten!
Oefening Luister naar alles wat je denkt en zet deze gedachten op wolkjes. Merk dan dat je gedachtenwolkjes gewoon voorbij drijven als bezoekers langs jouw blauwe lucht. Zo lang je je gedachtenwolkjes niet gaat pakken en labelen als ‘de waarheid’, is er geen probleem, enkel vrede: Jouw bron!

 

Herken de spiegeling van jezelf in een ander

Leer jezelf kennen De allerbeste methode om jezelf te leren kennen, is door te letten op wat je voelt, denkt en zegt in interactie met anderen. Jij bent liefde, kracht en oneindig potentieel. In essentie dus! Helaas vergeten we dat vaak en identificeren wij onszelf met de ideeën die we over onszelf hebben gevormd. En ook identificeren wij ons met de ideeën van hoe we DENKEN dat we moeten zijn om aardig gevonden te worden. Dit is ons beschermingsmechanisme, want als mensen ons aardig vinden, zijn we veilig (even kort door de bocht).
Als we iemand tegenkomen waar we ons goed bij voelen, kunnen we ervan uitgaan dat deze persoon mee resoneert met de kanten in ons die wij als ‘goed’ bestempelen. Oftewel het gedrag dat wij graag in onszelf zien om aardig gevonden te worden. Als kind was dit meestal het gedrag dat onze ouders door positieve feedback beloonden. Zo wisten we dat als we ons op deze goede manier zouden gedragen, onze ouders ons zouden liefhebben en beschermen.
We deden als kind natuurlijk ook wel eens dingen die onze ouders, als negatief gedrag bestempelden. Wij hebben door de jaren heen (onbewust) geleerd dit negatieve gedrag zo min mogelijk te laten zien. Sterker nog; we hebben dit gedrag weggestopt in ons onderbewuste. Ons onderbewuste herkent ons EIGEN negatieve gedrag echter onmiddellijk. Wat mocht jij als kind niet? Schreeuwen, ruzie maken, snauwen, fluisteren?
Merk nu dan zelf maar eens op welk gedrag, wat voor type mensen, jij vervelend, rot, irritant, negatief vindt. Zo erg dat jij die persoon wel wat zou kunnen aandoen. Waarschijnlijk zijn dat mensen die zich juist zo gedragen als jij vroeger niet mocht. Dat gedrag wat werd afgestraft. En telkens als je zo iemand tegenkomt, zeg dan dankjewel in je hoofd. Want dit zijn jouw leermeesters! Zij zijn namelijk degene die JOUW onbewuste, negatieve, ongewenste gedrag REFLECTEREN. Zij zijn onze spiegel. Zij laten jou zien welke schaduwkanten van jezelf jij ontkend hebt. Welke delen in jou door jezelf worden afgewezen. Om weer helemaal heel te worden is het prettig om alle delen die jij in jezelf hebt afgewezen weer te omarmen. Er weer van te gaan houden. Want jij bent heel en jij bent goed!
Een bijzondere en zeer helende eerste stap in dit proces van acceptatie van jezelf en al jouw zelven is de volgende: Telkens als je je irriteert in je interactie met een ander mens, realiseer je dan dat je je eigenlijk wezenloos ergert aan die onbewust weggeduwde nare trekjes van jezelf. Da’s confronterend, maar ook zeer helend. En groet dan het hogere in de ander. Gewoon in gedachten ‘hallo’ zeggen tegen de goedheid in de ander. Want eigenlijk zeg je dan ook hallo tegen de goedheid die jij (en de ander) in essentie bent. Hier start het proces van acceptatie, heel worden en liefde voor jezelf en tegelijkertijd ook voor de ander.
Herken de spiegeling van jezelf in een ander (en ontdek je afgewezen zelf en keer het proces om naar acceptatie, omarming en liefde)!

 

Kortom:

We zijn allemaal van dezelfde energie gemaakt, die we bronenergie noemen. Ons lichaam, onze gevoelens, gedachten, ons gedrag en dat van de wereld om ons heen, alles wat we zien en niet zijn komt vanuit deze zelfde bron. We zijn echter niet wat we denken te zijn. We zijn bron, maar zijn gaan geloven dat we mens zijn (met alle gedachten, gevoelens, gedragingen, etc). Een wijs mens zei ooit:

 

We zijn geen menselijke wezens

die een spirituele ervaring hebben

We zijn spirituele wezens

die een menselijke ervaring hebben.

 

En daar sluiten we dit kleine stukje tekst graag mee af. We wensen je heel veel inspiratie en plezier toe in je leven!

 23 Januari 2009

Photo credits by Ranbud (Morguefile)


Deel deze post met je vrienden:

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Je leven helen en transformeren met mantra’s

Je leven helen en transformeren met mantra’s

Moeite met mediteren

Mediteren heb ik persoonlijk altijd vrij lastig gevonden, omdat ik nooit lang geconcentreerd kan blijven. Gedachten schieten door mijn drukke hoofd en ook het stilzitten vind ik moeilijk. Alleen…als ik chant niet! De eerste keer dat ik in een grote groep kennis maakte met het zingen van mantra’s was op een buitenlandse seminar bij Brandon Bays (van The Journey/ De Helende Reis). Brandon vertelde dat ze ooit een keer een week lang gechant heeft. Praktisch non-stop. Meteen daarna moest ze medisch getest worden en werden ook de endorfines (geluksstofjes) in haar hersenen gemeten. Die waren buitenaards hoog. Oftwel; het chanten had het endorfine-spiegel in haar hersenen uitzonderlijk verhoogd.

Chantmeditatie

Toen ik op die mooie avond de facultatieve chantmeditatie bijwoonde, ver weg in het voormalige Oost Duitsland in een prachtig conferentieoord, gebeurde er iets bijzonders. Op een gegeven moment voelde ik mijn lijf niet meer. Het leek alsof ik was opgestegen Ik zat in kleermakerszit op mijn stoel en zong volkomen in trance de mantra’s mee. Nog nooit heb ik zo’n diepe staat van meditatie bereikt.
Meteen bij thuiskomst ben ik dagelijks gaan chanten. Ook samen met mijn kinderen (2, 4 en 6 jaar oud) die het heerlijk vinden en er goed op slapen.

Wat zijn mantra’s?

Mantra’s zijn gewijde teksten, in het Sanskriet (oudste klassieke taal uit India.) Een mantra is een combinatie van heilige lettergrepen die samen een kern van geestelijke energie vormen. Deze energie fungeert als een magneet voor het aantrekken en bundelen van spirituele vibraties.
Man in mantra betekent in het Sanskriet “denken”. Tra komt van ‘trai’ en kan betekenen “bescherming tegen” of “bevrijding”. Mantra betekent dus zoveel als “het denken dat bevrijdt en beschermt”.

Het zingen of reciteren van mantra’s activeert en versnelt de geestelijk-scheppende kracht en bevordert harmonie in alle aspecten en bestandsdelen van het menselijk wezen. De mantrazanger verandert langzaamaan in een levend centrum van geestelijke vibraties, dat is afgestemd op een vibratiecentrum dat oneindig veel sterker is. Deze energie kan worden gebruikt voor het welzijn van niet alleen diegene die zich daarop heeft afgestemd, maar ook voor het welzijn van anderen.

Ik ervaar het zingen van mantra’s als een middel om me te verbinden met het goddelijke. De Bron, essentie, universum, je ware zelf. Mantra’s zingen transformeert emotionele en mentale blokkades, zodat jouw natuurlijke, goddelijke energie weer kan stromen. Zingen is tevens zeer helend voor het keelchakra (vijfde chankra). Veel blokkades op interne en externe communicatie lossen op door het chanten. Zelfs zonder de betekenis te kennen werkt het chanten voor mij zeer helend.

Hoe Mantra’s ‘werken’

Elk van de organen heeft een eigen – primitief – bewustzijn dat het mogelijk maakt dat het functioneert zoals het moet functioneren. Deze organen, met elk hun eigen bewustzijn, maken deel uit van het fysieke lichaam. Soortgelijke functies en soortgelijk bewustzijn bestaan ook in het, het fysieke lichaam omhullende, subtiele lichaam. Elk orgaan, elk systeem en je subtiele lichaam bezitten dus een eigen mini bewustzijn. Zij trillen elk op hun eigen specifieke frequentie. Ook als geheel, als mens, als lichaam zijn we op ieder moment van ons leven miljarden trillingen.

De trilling der mantra’s

Ook mantra’s brengen een trilling voort en die trilling kan op den duur al die andere, kleinere trillinkjes gaan overheersen. De mantra-trillingen komen langzaam maar zeker in de plaats van die miljarden kleinere en na verloop van tijd overspoelt de grote mantra-golf al die kleinere rimpelingen, totdat je hele organisme trilt in het ritme van de aan de mantra verbonden energetische en spirituele trilling. Daardoor verandert je organisme op een heel subtiele manier, het wordt één, heel en harmonisch. Maar ook zo af en toe een mantra zingen kan je ruim maken en je een geweldig gevoel geven.


AUM mantra

Een mantra die ook wel de eerste mantra wordt genoemd, is de AUM.

De oerklank, die benaderd wordt door het AUM, is ook de grondslag van alle mantra’s. Het is de oorspronkelijke mantra, die ontstond ten tijde van de schepping, toen de scheiding optrad tussen ‘ik’ en ‘niet-ik’. Volgens de wetenschap van de mantra’s is deze oer-klank in potentie aanwezig in de basis-chakra van de mens. Er wordt gezegd dat de 52 klanken, die weergegeven worden door de 52 letters van het Sanskriet alfabet, afkomstig zijn van die éne klank. Aangezien deze klanken voorkomen in alle talen kun je tot de conclusie komen dat alle talen voortgekomen zijn uit die Ene.

AUM wordt de Pravana of heilige zaadlettergreep genoemd. De mantra AUM is de bron waaruit lichtstraaltjes ontspringen die alle uithoeken van de geest verlichten. De klank AUM behoort in drie afzonderlijk resonerende klanken te bestaan, die van gelijke duur moeten zijn en geleidelijk in elkaar overgaan: AH wordt gereciteerd in de navelstreek; OE achter het borstbeen; en MM in keel-, neus- en voorhoofdsholte.

Niet elke mantra begint met AUM. De mantra’s waarbij dat wel het geval is worden als krachtiger beschouwd, omdat Pravana de krachten ervan versnelt. Wanneer dit bij het begin van een meditatie gedaan wordt, helpt het de verschillende lichamen harmonisch af te stemmen, daar het ieder deeltje magnetiseert en de weldadige krachten aantrekt.


Gayatri Mantra

Om Bhur Bhuvah Svah
Tat Savitur Varenyam
Bhargo Devasya Dhimahi
Dhiyo Yonah: Prachodayat

De eerste keer dat ik de Gayatri Mantra hoorde (of beter gezegd ‘ervoer’), voelde ik dat er iets bijzonders gebeurde met mijn lijf, mijn wezen. Ik kende de tekst niet, ik kende de betekenis ervan niet, ik wist niet eens hoe de mantra heette. Door het chanten ervan voelde ik me herboren, dat wist ik wel!

Daaropvolgend ben ik ben op jacht gegaan op Internet. Net zolang tot ik deze mantra had gedownload, er alles over had gelezen, de tekst kende en de betekenis ervan. En sindsdien chant ik hem bijna elke dag. Het chanten (en beluisteren) van deze mantra.

Het is een eeuwenoude mantra die op dit moment door duizenden mensen wordt gechant en beluisterd. Dit heelt onszelf en de planeet op alle niveau’s. Hij wordt ook speciaal gezongen voor mensen en groepen die het nodig hebben. Hij wordt van guru op leerling doorgegeven. Kanttekening: ik geloof dat er werkelijk geen verschil is tussen guru, leerling, leraar, leider, ondergeschikte, meester, etc. Wij hebben alles al in ons.

De betekenis van de Gayatri is prachtig: ons ware authentieke zelf, onze zon, is vaak versluierd door de wolken van onze gedachten en gevoelens. Dat belemmert ons authentieke zelf om te schijnen en te stralen. De Gayatri Mantra is een gebed, een intentie om de sluiers voor de zon weg te nemen. Chant hem met heel je hart en de helende uitwerking op jou, je omgeving en de wereld zal enorm zijn!

De letterlijke vertaling van de Gayatri Mantra is:
O, Gij, die het heelal onderhoudt, uit wie alles voortkomt en tot wie alles moet wederkeren, ontsluier het gelaat van de Ware Zon, dat nu verborgen wordt door een vaas vol gouden licht opdat wij de Waarheid mogen zien en onze gehele plicht volbrengen op onze reis naar uw heilige troon.

Er zijn vele praktische toepassingen van de Gayatri: om bijvoorbeeld een ruimte (energetisch) te reinigen loopt men 11 maal tegen de klok in die ruimte rond, terwijl men de Mantra reciteert of zingt. De Gayatri kan worden gebeden bij geboorte, sterven, ziekte en huwelijk of bij het begin van een nieuw bedrijf of beginfase van iemands leven. Ook kunnen de vibraties van de Gayatri naar een door oorlog of ramp getroffen gebied in de wereld gestuurd worden. Het enige wat daarbij van belang is, is dat men het met heel zijn hart doet.


Moola Mantra

Om Sat Chit Ananda Parabrahma
Purushothama Paramathma
Sri Bhagavati Sametha
Sri Bhagavate Namaha  

Mijn ervaring met de Moola Mantra

Tijdens een chantmeditatie op een internationale ‘silent retreat’ die ik bijwoonde als deelnemer, hoorde ik deze mantra voor het eerst. Net als met de Gayatri Mantra voelde ik dat het zingen en beluisteren ervan zorgde voor een verandering in mijn systeem. Alsof mijn lichaamscellen en bewustzijn opnieuw werden gerangschikt. De zeer krachtige uitwerking van de mantra beleefde ik in de weken erna. Ik zong hem elke dag, ook voor mijn kinderen als slaapliedje. Ik werd rustiger, meer ontspannen en stopte met vervelende en ingesleten patronen die me belemmerden.

Wanneer je deze Vedische Mantra zelfs zonder de betekenis daarvan te kennen chant, draagt dit kracht uit. Maar wanneer je de betekenis kent en het lied vanuit het gevoel in het hart zingt stroomt de energie miljoenen malen krachtiger. Daarom is het essentieel de betekenis van de mantra te kennen wanneer je het gebruikt.

De Mantra zingen is als het roepen van een naam. Net zoals wanneer je een persoon zijn aanwezigheid voelt als je hem of haar roept, manifesteert zich op dezelfde wijze, de Allerhoogste energie overal rond degene die de Mantra zingt. Daar het Universum Alomtegenwoordig is, kan de Allerhoogste energie zich overal en op alle tijden manifesteren. Het is ook heel belangrijk te weten dat de aanroeping vanuit nederigheid, respect en vanuit grote noodzaak, de aanwezigheid sterker maakt.

Betekenis:

OM/ AUM zie boven.

SAT-CHIT-ANANDA:

SAT betekent, het alles doordringende bestaan dat vormvrij, vormloos en alomtegenwoordig is. Het is het ongemanifesteerde. Het wordt ervaren als de leegte van het Heelal. Wij zouden kunnen zeggen dat het het statisch deel van het lichaam van het Heelal is. Ieder ding dat gevoeld kan worden en vorm heeft, ontwikkelde zich vanuit dit ongemanifesteerde. Het is zo subtiel dat het alle inzicht te boven gaat. Het kan enkel gezien worden in het groter geheel en wanneer het vorm aangenomen heeft. Wij zijn in het Heelal en het Heelal is in ons. Wij zijn het gevolg en het Heelal is de oorzaak en de oorzaak manifesteert zich als het gevolg.

CHIT is het Pure Bewustzijn van het Heelal dat oneindig is, de alomtegenwoordige manifesterende kracht van het Heelal. Uit dit alles is ontstaan dat wat wij de Dynamische energie of kracht noemen. Het kan zich in iedere vorm of gedaante manifesteren. Het is het bewustzijn dat zich manifesteert als beweging, als gravitatie, als magnetisme, enz. Het manifesteert zich ook als de handelingen van het lichaam, in de vorm van gedachten. Het is de Allerhoogste staat van Zijn.

ANANDA betekent de aard van gelukzaligheid, liefde en vriendschap van het Heelal. Wanneer je ofwel de Opperste Energie in deze Creatie ervaart (SAT) en een wordt met het Bestaan ofwel het aspect van Puur Bewustzijn (CHIT) ervaart, ga je een staat van Goddelijke Gelukzaligheid en eeuwig geluk (ANANDA) binnen. Dit is de oorspronkelijke staat van het Heelal, dat de grootste en de meest diepgaandste staat van extase is die je ooit ervaren kan wanneer je in contact staat met jouw Hoger Bewustzijn.

PARABRAHMA is het Opperste Wezen in zijn Absolute vorm van Zijn; voorbij ruimte en tijd. Het is de essentie van het Heelal dat met en zonder vorm is. Het is de Opperste schepper.

PURUSHOTHAMA heeft verschillende betekenissen. Purusha betekent ziel en Uthama betekent het Allerhoogste; de Allerhoogste of Opperste geest. Het betekent ook de Allerhoogste energie kracht welke ons begeleid vanuit de allerhoogste wereld. Purusha betekent ook Mens en PURUSHOTHAMA is de energie die belichaamt is in een Avatar die de Mensheid helpt en begeleidt en nauw betrekking heeft op de geliefde Creatie.

PARAMATHMA betekent de Allerhoogste energie die aanwezig is in ieder schepsel en in alle wezens, levende en niet-levende. Het is de oer essentie, het wezen of de Antaryamin die vormloos of juist in iedere vorm bestaat. Het is de kracht die naar je komt om je te begeleiden en te helpen zodra en wanneer je maar wilt.

SRI BHAGAVATI is het vrouwelijke aspect, dat als de Allerhoogste Intelligentie in actie wordt gekarakteriseerd, de Kracht (de Shakti). Het is het Moeder Aarde aspect (de Goddelijke Moeder) van de creatie.

SAMETHA betekent gezamenlijk of verbonden met.

SRI BHAGAVATE is het Mannelijk aspect van de Creatie, dat onveranderbaar en permanent is.

NAMAHA is de begroeting van of het zich overgeven aan het Universum dat OM is en ook de kwaliteiten bezit van SAT-CHIT-ANANDA, dat alomtegenwoordig is, onveranderlijk en veranderlijk tegelijkertijd, de Allerhoogste geest in een menselijke vorm maar ook vormloos is, de essentie van alles dat in de vrouwelijke en mannelijke vorm met de Allerhoogste intelligentie kan begeleiden en helpen. Ik zoek altijd Uw aanwezigheid en begeleiding.

Kortom:

Zingen van deze eeuwenoude mantra is zeer krachtig voor je zijn. Als je de betekenis ervan kent werkt hij nog veel krachtiger voor je. De woorden van het eerste deel van deze mantra zijn in feite diverse betekenissen van AUM: de hoogste staat van zijn (bron, essentie, kern). Dus als je deze mantra chant, verbind je je met deze hoogste staat. Je kunt het ook jouw hogere ik of universele wijsheid noemen.

Het tweede deel gaat over de stoffelijke manifestatie van deze bron. En het vrouwelijke en mannelijke aspect hiervan. De Moola Mantra behandeld dus in feite de dualiteit van dit creatieve proces.

Om Namah Shivaya

Hindoe-mantra uit de Himalaya traditie. Eén van de meest bijzondere en krachtige mantra’s om je te verbinden met het goddelijke. In wezen toon je je diepgaande respect voor Shiva: het goddelijke in jezelf en in al het andere. Hoe mooi: eigenlijk waar het om gaat. Als je in staat bent om liefdevol en in totale acceptatie naar jezelf en anderen te Zijn: is er verlichting. Geen blokkades, geen belemmeringen. Jouw hoogste energie kan doorstromen en je kunt zijn, doen en hebben wat je bestemt bent.

Guru Rinpoche Mantra

Om Ah Hung Benza Guru
Pema Siddhi Hung

Voor mij persoonlijke een zeer stek werkende mantra. Al na seconden ben ik diep in trance en verbonden met de bron. Werkt zeer krachtig, ontspannend en rustgevend.

Deze mantra is er speciaal voor bedoeld om je je volkomen en totaal één te laten zijn met jouw essentie: Met je krachtige, oneindig perfecte zelf. Door de woorden te chanten worden de blokkades die jouw stroom belemmeren als vanzelf getransformeerd:

OM AH HUNG zuivert blokkades die voortvloeien uit de drie mentale vergiften: verlangen / gehechtheid, afkeer en onwetendheid.

VAJRA/ BENZA zuivert blokkades die zijn voortgevloeid uit woede.

GURU zuivert blokkades die zijn voortgevloeid uit trots.

PEMA zuivert blokkades die zijn voortgevloeid uit het krampachtig blijven vasthouden aan dat datgene wat je verlangt.

SIDDHHI zuivert blokkades die zijn voortgevloeid uit je gevoelens van afgunst en jaloezie.

HUNG zuivert in zijn algemeenheid blokkades die afkomstig zijn uit alle emoties die zich in je wezen hebben vastgezet en die je (nog) niet hebt losgelaten.

 

 

Bronnen:

The Magic Factory, Innerned.org, Oneness Awakenings.nl, Wikipedia, Hans van Meeteren

Photo credits: Sunset by Oleander (Morguefile)


Deel deze post met je vrienden:

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail