Moeite met mediteren

Mediteren heb ik persoonlijk altijd vrij lastig gevonden, omdat ik nooit lang geconcentreerd kan blijven. Gedachten schieten door mijn drukke hoofd en ook het stilzitten vind ik moeilijk. Alleen…als ik chant niet! De eerste keer dat ik in een grote groep kennis maakte met het zingen van mantra’s was op een buitenlandse seminar bij Brandon Bays (van The Journey/ De Helende Reis). Brandon vertelde dat ze ooit een keer een week lang gechant heeft. Praktisch non-stop. Meteen daarna moest ze medisch getest worden en werden ook de endorfines (geluksstofjes) in haar hersenen gemeten. Die waren buitenaards hoog. Oftwel; het chanten had het endorfine-spiegel in haar hersenen uitzonderlijk verhoogd.

Chantmeditatie

Toen ik op die mooie avond de facultatieve chantmeditatie bijwoonde, ver weg in het voormalige Oost Duitsland in een prachtig conferentieoord, gebeurde er iets bijzonders. Op een gegeven moment voelde ik mijn lijf niet meer. Het leek alsof ik was opgestegen Ik zat in kleermakerszit op mijn stoel en zong volkomen in trance de mantra’s mee. Nog nooit heb ik zo’n diepe staat van meditatie bereikt.
Meteen bij thuiskomst ben ik dagelijks gaan chanten. Ook samen met mijn kinderen (2, 4 en 6 jaar oud) die het heerlijk vinden en er goed op slapen.

Wat zijn mantra’s?

Mantra’s zijn gewijde teksten, in het Sanskriet (oudste klassieke taal uit India.) Een mantra is een combinatie van heilige lettergrepen die samen een kern van geestelijke energie vormen. Deze energie fungeert als een magneet voor het aantrekken en bundelen van spirituele vibraties.
Man in mantra betekent in het Sanskriet “denken”. Tra komt van ‘trai’ en kan betekenen “bescherming tegen” of “bevrijding”. Mantra betekent dus zoveel als “het denken dat bevrijdt en beschermt”.

Het zingen of reciteren van mantra’s activeert en versnelt de geestelijk-scheppende kracht en bevordert harmonie in alle aspecten en bestandsdelen van het menselijk wezen. De mantrazanger verandert langzaamaan in een levend centrum van geestelijke vibraties, dat is afgestemd op een vibratiecentrum dat oneindig veel sterker is. Deze energie kan worden gebruikt voor het welzijn van niet alleen diegene die zich daarop heeft afgestemd, maar ook voor het welzijn van anderen.

Ik ervaar het zingen van mantra’s als een middel om me te verbinden met het goddelijke. De Bron, essentie, universum, je ware zelf. Mantra’s zingen transformeert emotionele en mentale blokkades, zodat jouw natuurlijke, goddelijke energie weer kan stromen. Zingen is tevens zeer helend voor het keelchakra (vijfde chankra). Veel blokkades op interne en externe communicatie lossen op door het chanten. Zelfs zonder de betekenis te kennen werkt het chanten voor mij zeer helend.

Hoe Mantra’s ‘werken’

Elk van de organen heeft een eigen – primitief – bewustzijn dat het mogelijk maakt dat het functioneert zoals het moet functioneren. Deze organen, met elk hun eigen bewustzijn, maken deel uit van het fysieke lichaam. Soortgelijke functies en soortgelijk bewustzijn bestaan ook in het, het fysieke lichaam omhullende, subtiele lichaam. Elk orgaan, elk systeem en je subtiele lichaam bezitten dus een eigen mini bewustzijn. Zij trillen elk op hun eigen specifieke frequentie. Ook als geheel, als mens, als lichaam zijn we op ieder moment van ons leven miljarden trillingen.

De trilling der mantra’s

Ook mantra’s brengen een trilling voort en die trilling kan op den duur al die andere, kleinere trillinkjes gaan overheersen. De mantra-trillingen komen langzaam maar zeker in de plaats van die miljarden kleinere en na verloop van tijd overspoelt de grote mantra-golf al die kleinere rimpelingen, totdat je hele organisme trilt in het ritme van de aan de mantra verbonden energetische en spirituele trilling. Daardoor verandert je organisme op een heel subtiele manier, het wordt één, heel en harmonisch. Maar ook zo af en toe een mantra zingen kan je ruim maken en je een geweldig gevoel geven.


AUM mantra

Een mantra die ook wel de eerste mantra wordt genoemd, is de AUM.

De oerklank, die benaderd wordt door het AUM, is ook de grondslag van alle mantra’s. Het is de oorspronkelijke mantra, die ontstond ten tijde van de schepping, toen de scheiding optrad tussen ‘ik’ en ‘niet-ik’. Volgens de wetenschap van de mantra’s is deze oer-klank in potentie aanwezig in de basis-chakra van de mens. Er wordt gezegd dat de 52 klanken, die weergegeven worden door de 52 letters van het Sanskriet alfabet, afkomstig zijn van die éne klank. Aangezien deze klanken voorkomen in alle talen kun je tot de conclusie komen dat alle talen voortgekomen zijn uit die Ene.

AUM wordt de Pravana of heilige zaadlettergreep genoemd. De mantra AUM is de bron waaruit lichtstraaltjes ontspringen die alle uithoeken van de geest verlichten. De klank AUM behoort in drie afzonderlijk resonerende klanken te bestaan, die van gelijke duur moeten zijn en geleidelijk in elkaar overgaan: AH wordt gereciteerd in de navelstreek; OE achter het borstbeen; en MM in keel-, neus- en voorhoofdsholte.

Niet elke mantra begint met AUM. De mantra’s waarbij dat wel het geval is worden als krachtiger beschouwd, omdat Pravana de krachten ervan versnelt. Wanneer dit bij het begin van een meditatie gedaan wordt, helpt het de verschillende lichamen harmonisch af te stemmen, daar het ieder deeltje magnetiseert en de weldadige krachten aantrekt.


Gayatri Mantra

Om Bhur Bhuvah Svah
Tat Savitur Varenyam
Bhargo Devasya Dhimahi
Dhiyo Yonah: Prachodayat

De eerste keer dat ik de Gayatri Mantra hoorde (of beter gezegd ‘ervoer’), voelde ik dat er iets bijzonders gebeurde met mijn lijf, mijn wezen. Ik kende de tekst niet, ik kende de betekenis ervan niet, ik wist niet eens hoe de mantra heette. Door het chanten ervan voelde ik me herboren, dat wist ik wel!

Daaropvolgend ben ik ben op jacht gegaan op Internet. Net zolang tot ik deze mantra had gedownload, er alles over had gelezen, de tekst kende en de betekenis ervan. En sindsdien chant ik hem bijna elke dag. Het chanten (en beluisteren) van deze mantra.

Het is een eeuwenoude mantra die op dit moment door duizenden mensen wordt gechant en beluisterd. Dit heelt onszelf en de planeet op alle niveau’s. Hij wordt ook speciaal gezongen voor mensen en groepen die het nodig hebben. Hij wordt van guru op leerling doorgegeven. Kanttekening: ik geloof dat er werkelijk geen verschil is tussen guru, leerling, leraar, leider, ondergeschikte, meester, etc. Wij hebben alles al in ons.

De betekenis van de Gayatri is prachtig: ons ware authentieke zelf, onze zon, is vaak versluierd door de wolken van onze gedachten en gevoelens. Dat belemmert ons authentieke zelf om te schijnen en te stralen. De Gayatri Mantra is een gebed, een intentie om de sluiers voor de zon weg te nemen. Chant hem met heel je hart en de helende uitwerking op jou, je omgeving en de wereld zal enorm zijn!

De letterlijke vertaling van de Gayatri Mantra is:
O, Gij, die het heelal onderhoudt, uit wie alles voortkomt en tot wie alles moet wederkeren, ontsluier het gelaat van de Ware Zon, dat nu verborgen wordt door een vaas vol gouden licht opdat wij de Waarheid mogen zien en onze gehele plicht volbrengen op onze reis naar uw heilige troon.

Er zijn vele praktische toepassingen van de Gayatri: om bijvoorbeeld een ruimte (energetisch) te reinigen loopt men 11 maal tegen de klok in die ruimte rond, terwijl men de Mantra reciteert of zingt. De Gayatri kan worden gebeden bij geboorte, sterven, ziekte en huwelijk of bij het begin van een nieuw bedrijf of beginfase van iemands leven. Ook kunnen de vibraties van de Gayatri naar een door oorlog of ramp getroffen gebied in de wereld gestuurd worden. Het enige wat daarbij van belang is, is dat men het met heel zijn hart doet.


Moola Mantra

Om Sat Chit Ananda Parabrahma
Purushothama Paramathma
Sri Bhagavati Sametha
Sri Bhagavate Namaha  

Mijn ervaring met de Moola Mantra

Tijdens een chantmeditatie op een internationale ‘silent retreat’ die ik bijwoonde als deelnemer, hoorde ik deze mantra voor het eerst. Net als met de Gayatri Mantra voelde ik dat het zingen en beluisteren ervan zorgde voor een verandering in mijn systeem. Alsof mijn lichaamscellen en bewustzijn opnieuw werden gerangschikt. De zeer krachtige uitwerking van de mantra beleefde ik in de weken erna. Ik zong hem elke dag, ook voor mijn kinderen als slaapliedje. Ik werd rustiger, meer ontspannen en stopte met vervelende en ingesleten patronen die me belemmerden.

Wanneer je deze Vedische Mantra zelfs zonder de betekenis daarvan te kennen chant, draagt dit kracht uit. Maar wanneer je de betekenis kent en het lied vanuit het gevoel in het hart zingt stroomt de energie miljoenen malen krachtiger. Daarom is het essentieel de betekenis van de mantra te kennen wanneer je het gebruikt.

De Mantra zingen is als het roepen van een naam. Net zoals wanneer je een persoon zijn aanwezigheid voelt als je hem of haar roept, manifesteert zich op dezelfde wijze, de Allerhoogste energie overal rond degene die de Mantra zingt. Daar het Universum Alomtegenwoordig is, kan de Allerhoogste energie zich overal en op alle tijden manifesteren. Het is ook heel belangrijk te weten dat de aanroeping vanuit nederigheid, respect en vanuit grote noodzaak, de aanwezigheid sterker maakt.

Betekenis:

OM/ AUM zie boven.

SAT-CHIT-ANANDA:

SAT betekent, het alles doordringende bestaan dat vormvrij, vormloos en alomtegenwoordig is. Het is het ongemanifesteerde. Het wordt ervaren als de leegte van het Heelal. Wij zouden kunnen zeggen dat het het statisch deel van het lichaam van het Heelal is. Ieder ding dat gevoeld kan worden en vorm heeft, ontwikkelde zich vanuit dit ongemanifesteerde. Het is zo subtiel dat het alle inzicht te boven gaat. Het kan enkel gezien worden in het groter geheel en wanneer het vorm aangenomen heeft. Wij zijn in het Heelal en het Heelal is in ons. Wij zijn het gevolg en het Heelal is de oorzaak en de oorzaak manifesteert zich als het gevolg.

CHIT is het Pure Bewustzijn van het Heelal dat oneindig is, de alomtegenwoordige manifesterende kracht van het Heelal. Uit dit alles is ontstaan dat wat wij de Dynamische energie of kracht noemen. Het kan zich in iedere vorm of gedaante manifesteren. Het is het bewustzijn dat zich manifesteert als beweging, als gravitatie, als magnetisme, enz. Het manifesteert zich ook als de handelingen van het lichaam, in de vorm van gedachten. Het is de Allerhoogste staat van Zijn.

ANANDA betekent de aard van gelukzaligheid, liefde en vriendschap van het Heelal. Wanneer je ofwel de Opperste Energie in deze Creatie ervaart (SAT) en een wordt met het Bestaan ofwel het aspect van Puur Bewustzijn (CHIT) ervaart, ga je een staat van Goddelijke Gelukzaligheid en eeuwig geluk (ANANDA) binnen. Dit is de oorspronkelijke staat van het Heelal, dat de grootste en de meest diepgaandste staat van extase is die je ooit ervaren kan wanneer je in contact staat met jouw Hoger Bewustzijn.

PARABRAHMA is het Opperste Wezen in zijn Absolute vorm van Zijn; voorbij ruimte en tijd. Het is de essentie van het Heelal dat met en zonder vorm is. Het is de Opperste schepper.

PURUSHOTHAMA heeft verschillende betekenissen. Purusha betekent ziel en Uthama betekent het Allerhoogste; de Allerhoogste of Opperste geest. Het betekent ook de Allerhoogste energie kracht welke ons begeleid vanuit de allerhoogste wereld. Purusha betekent ook Mens en PURUSHOTHAMA is de energie die belichaamt is in een Avatar die de Mensheid helpt en begeleidt en nauw betrekking heeft op de geliefde Creatie.

PARAMATHMA betekent de Allerhoogste energie die aanwezig is in ieder schepsel en in alle wezens, levende en niet-levende. Het is de oer essentie, het wezen of de Antaryamin die vormloos of juist in iedere vorm bestaat. Het is de kracht die naar je komt om je te begeleiden en te helpen zodra en wanneer je maar wilt.

SRI BHAGAVATI is het vrouwelijke aspect, dat als de Allerhoogste Intelligentie in actie wordt gekarakteriseerd, de Kracht (de Shakti). Het is het Moeder Aarde aspect (de Goddelijke Moeder) van de creatie.

SAMETHA betekent gezamenlijk of verbonden met.

SRI BHAGAVATE is het Mannelijk aspect van de Creatie, dat onveranderbaar en permanent is.

NAMAHA is de begroeting van of het zich overgeven aan het Universum dat OM is en ook de kwaliteiten bezit van SAT-CHIT-ANANDA, dat alomtegenwoordig is, onveranderlijk en veranderlijk tegelijkertijd, de Allerhoogste geest in een menselijke vorm maar ook vormloos is, de essentie van alles dat in de vrouwelijke en mannelijke vorm met de Allerhoogste intelligentie kan begeleiden en helpen. Ik zoek altijd Uw aanwezigheid en begeleiding.

Kortom:

Zingen van deze eeuwenoude mantra is zeer krachtig voor je zijn. Als je de betekenis ervan kent werkt hij nog veel krachtiger voor je. De woorden van het eerste deel van deze mantra zijn in feite diverse betekenissen van AUM: de hoogste staat van zijn (bron, essentie, kern). Dus als je deze mantra chant, verbind je je met deze hoogste staat. Je kunt het ook jouw hogere ik of universele wijsheid noemen.

Het tweede deel gaat over de stoffelijke manifestatie van deze bron. En het vrouwelijke en mannelijke aspect hiervan. De Moola Mantra behandeld dus in feite de dualiteit van dit creatieve proces.

Om Namah Shivaya

Hindoe-mantra uit de Himalaya traditie. Eén van de meest bijzondere en krachtige mantra’s om je te verbinden met het goddelijke. In wezen toon je je diepgaande respect voor Shiva: het goddelijke in jezelf en in al het andere. Hoe mooi: eigenlijk waar het om gaat. Als je in staat bent om liefdevol en in totale acceptatie naar jezelf en anderen te Zijn: is er verlichting. Geen blokkades, geen belemmeringen. Jouw hoogste energie kan doorstromen en je kunt zijn, doen en hebben wat je bestemt bent.

Guru Rinpoche Mantra

Om Ah Hung Benza Guru
Pema Siddhi Hung

Voor mij persoonlijke een zeer stek werkende mantra. Al na seconden ben ik diep in trance en verbonden met de bron. Werkt zeer krachtig, ontspannend en rustgevend.

Deze mantra is er speciaal voor bedoeld om je je volkomen en totaal één te laten zijn met jouw essentie: Met je krachtige, oneindig perfecte zelf. Door de woorden te chanten worden de blokkades die jouw stroom belemmeren als vanzelf getransformeerd:

OM AH HUNG zuivert blokkades die voortvloeien uit de drie mentale vergiften: verlangen / gehechtheid, afkeer en onwetendheid.

VAJRA/ BENZA zuivert blokkades die zijn voortgevloeid uit woede.

GURU zuivert blokkades die zijn voortgevloeid uit trots.

PEMA zuivert blokkades die zijn voortgevloeid uit het krampachtig blijven vasthouden aan dat datgene wat je verlangt.

SIDDHHI zuivert blokkades die zijn voortgevloeid uit je gevoelens van afgunst en jaloezie.

HUNG zuivert in zijn algemeenheid blokkades die afkomstig zijn uit alle emoties die zich in je wezen hebben vastgezet en die je (nog) niet hebt losgelaten.

 

 

Bronnen:

The Magic Factory, Innerned.org, Oneness Awakenings.nl, Wikipedia, Hans van Meeteren

Photo credits: Sunset by Oleander (Morguefile)


Deel deze post met je vrienden:

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Tanja
Tanja Ortmans (1973) is Metafysicus, Hypnotiseur, Sci-Fi Auteur, Integratief Psychotherapeut, Multidimensional Coach, Designer en moeder van vijf (haar jongste zoon Gaia woont in de hemel). Vanaf haar vroegste jeugd is de ontdekkingstocht naar de multidimensionaliteit van het leven, de reis van de ziel, kwantum fysica en hoger bewustzijn haar grootste passie. Ze woont samen met haar vier kinderen en drie katten, in de buurt van Amsterdam.