Recept voor succesvolle verandering

Welkom op deze laatste dag van de eerste maand van het nieuwe decennium! Hoe is het met jouw goede voornemens? Net zo slecht waarschijnlijk als bij de rest van de mensheid. Want goede voornemens werken niet. Dat blijkt, want maar liefst 95% van de mensen die het nieuwe jaar start met goede voornemens, lukt het niet deze vol te houden. Goede voornemens volhouden heeft ook niets te maken met zelfdiscipline of wilskracht. Wat is dan wel het recept voor succesvolle verandering?

 

 

Benodigdheden:

Verantwoordelijkheid (jij hebt de macht in handen)

Je wereld in kaart brengen(hoe heb je je eigen werkelijkheid gecreëerd?)

Identiteit (Wie denk je eigenlijk dat je ben?)

Visie (Hoe moet je leven er uit zien? Wie wil je zijn, wat wil je doen en hebben?)

Flow, push, pull en bronenergie (de stroom van overvloed gebruiken én je eigen kracht)

 

Bereidingswijze:

Verantwoordelijkheid

Succesvol veranderen van je leven, lukt alleen als je zelf de verantwoordelijkheid neemt. Dat betekent twee dingen: Ten eerste dat je je realiseert dat je alles wat zich in je leven aandient, zelf hebt gecreëerd. Maar omdat jij zelf die verantwoording draagt, heb jij ook de macht om je wereld precies zo te veranderen als jij dat wilt. Om je leven te veranderen, zul je bij jezelf moeten beginnen. Hoe graag wil je veranderen? Ben je nieuwsgierig naar hoe je dat ZELF kunt? En ben je ook bereid om een blik in de spiegel te werpen? Hou je van avontuur? Lees dan vooral verder! Dan pak ik alvast twee spiegels.

Ge4=We (jouw wereld in kaart brengen)

Ik zet de twee spiegels zo neer dat ze met de spiegelkant naar elkaar toestaan, zodat ze elkaar spiegelen. De linkerspiegel heet Ge4 en de rechterspiegel heet We. Ge4 en We spiegelen elkaar en zijn een exacte weergave van elkaar.

De rechterspiegel stelt jouw werkelijkheid voor. De wereld om je heen zoals jij die ervaart. Dit zijn alle leuke en vervelende dingen die zich voordoen in je leven. Zowel om je heen als in je zelf. Van de vetrollen op je buik en de uitslag in je nek tot de ruzie met je schoonmoeder en de leuke baan die je hebt. Alles wat zich manifesteert in je leven en wat je waarneemt via je zintuigen, kun je zien in deze spiegel.

Oefening: Wil je weten hoe jouw We-spiegel er uit ziet? Schrijf dan ALLES over je leven op wat je leuk vindt en vervelend vindt. Maak gewoon een kopje ‘leuk’ en een kopje ‘stom’ en schrijf onder deze twee kopjes alles wat je je kunt verzinnen. Over jezelf, je gedrag, je huis, je vrienden, familie, relaties, werk, etc. Als je dit gedaan hebt, heb je jouw We-spiegel op papier staan.

Tegenover de We staat de Ge4-spiegel aan de linkerkant. Het is de exacte weergave van We met als verschil dat de Ge4-spiegel, jouzelf voorstelt! Of beter gezegd…dat is wie je dénkt dat je bent. Jouw identiteit, persoonlijkheid, of hoe je het ook wilt noemen. In de wereldberoemde documentaire film ‘What the bleeb do we know’ zeggen ze hier letterlijk over:

Verandering op zich betekent dat we ons oude zelf moeten verlaten. Het betekent dat we voor een momentje onze identiteit moeten achterlaten, zodat we kunnen beginnen met speculeren over wie we zouden KUNNEN ZIJN!”

Verandering begint bij het veranderen van hoe we onszelf zíen, veranderen van wie we DACHTEN te zijn, zodat we kunnen beginnen met fantaseren over wie we ZOUDEN WILLEN ZIJN! We beginnen dus eerst bij het kijken naar onze identiteit. De persoon die we dénken te zijn.

 

Identiteit

Onze identiteit bestaat uit ons hele pakket aan geloofsovertuigingen, de gedachten die we als waar beschouwen, de gevoelens die we ervaren en voortkomen uit ons denken en tenslotte het gedrag dat we laten zien als resultaat hiervan. Dit hele spectrum van de Ge4-spiegel vormt onze

werkelijkheid. Hieronder leg ik exact uit hoe dit tot stand komt:

  1. Geloofsovertuigingen 2. Gedachten 3. Gevoelens 4. Gedrag

Om jouw wereld te veranderen (rechterspiegel), dien je je identiteit te veranderen (linkerspiegel). Je kunt je identiteit zien als een huis waar je -vanaf je geboorte- zorgvuldig aan hebt gebouwd. Steentje voor steentje. Meubels uitgezocht, behang, verf, schilderijen, inrichting. Het is een fijn huis, een vertrouwd huis. Het is jouw huis. En het veranderen van dit huis, of misschien zelfs VERHUIZEN, kan angstaanjagend zijn. Laten we eerst gewoon eens kijken naar het huis dat jij geschapen hebt. Het huis van je persoonlijkheid. Zonder te veranderen.

 

1. Geloofsovertuigingen

Als onze identiteit een huis is waarin we wonen, is datgene wat we geloven over onszelf, de fundering van het huis. Dit betekent letterlijk dat onze hele identiteit gebouwd is op ‘wat we over onszelf geloven’. Dit zijn onze GELOOFSOVERTUIGINGEN. Ik zal wat voorbeelden noemen van overtuigingen:

‘Ik ben niet waardevol’, ‘als je voor een dubbeltje geboren bent, word je nooit een kwartje’, ‘dunne mensen zijn ongezellig’, ‘als ik schreeuw ben ik niet lief’, ‘voor geld moet je hard werken’ (in het zweet des aan aanschijns zult gij uw brood verdienen), ‘als ik help, ben ik aardig’, ‘ik moet alles zelf doen, anders vallen er dooien’.

Geloofsovertuigingen zijn (voor/waarde)oordelen waarvan je bent gaan geloven dat ze absoluut waar zijn. Vanaf het moment dat we worden geboren, beginnen de geloofsovertuigingen ook te ontstaan. Ze worden ons -met de beste intenties- aangedragen door onze omgeving. Dag na dag, week na week, jaar na jaar worden we door onze omgeving onderwezen, terecht gewezen, in het gareel gebracht. Alles om van ons aangepaste, geciviliseerde wezens te maken die zonder al te veel kleerscheuren de wereld in kunnen tegen de tijd dat we volwassen zijn. We zagen en schaven onze eigen persoonlijkheid net zo lang tot we een persoonlijkheid hebben waarvan we denken dat deze veilig genoeg is om te kunnen overleven in de grote, boze buitenwereld. Het fundament van

je persoonlijkheid wordt in stand gehouden door deze overtuigingen. Met de beste intenties, namelijk om je te beschermen.

Een voorbeeld: Margereth wilde heel graag afvallen. Ze had elk dieet uit het boekje al geprobeerd en het enige resultaat dat ze kreeg was dat ze na elk dieet alleen maar dikker leek te worden. Toen we tijdens de coaching naar haar beperkende geloofsovertuigingen gingen kijken, bleek daar een hele interessante tussen te zitten: “als je ongezellig bent, ben je niet leuk”. Haar moeder vertelde haar vaak dat haar dunne tante nooit at en daardoor altijd ongezellig was. En dit soort mensen zijn niet leuk. Margareth had dus de overtuiging dat dunne mensen ongezellig zijn en ongezellige mensen niet leuk zijn. Deze overtuiging beschermende haar dus tegen het afvallen, het dun worden, het ongezellig worden en het niet leuk zijn.

Een overtuiging is dus een beschermingsmechanisme. En deze hield haar in de veilige zone van de leuke mensen. Nadat we deze beperkende overtuiging getransformeerd hadden, was het geen enkel probleem meer voor haar om het figuur van haar dromen te bereiken!

Uit dit voorbeeld kunnen we twee belangrijke lessen leren:

  1. Een overtuiging is ontstaan om ons te beschermen. Ze hebben meestal als doel ervoor te zorgen dat we ons blijven gedragen binnen een veilige marge (de bekende comfortzone). Deze veilige marge is echter een door ons zelf verzonnen marge en bestaat niet werkelijk. Het is alleen iets waar we in geloven. Maar deze marge is wel hardnekkig en fungeert in ons leven als dranghek. Voorbij het hek ligt datgene wat we wensen, maar ons defensiemechanisme van beperkende geloofsovertuigingen houdt ons binnen de lijntjes.
  2. 95% van het mechanisme dat ons gedrag bepaalt is ONBEWUST. We zijn ons er dus niet van bewust. Wat bepaald nou in eerste instantie ons gedrag? Dat zijn onze geloofsovertuigingen! En we hebben al gezien dat deze overtuigingen synoniem staan met de fundering van ons identiteitshuis. Welk onderdeel van ons huis in onzichtbaar? Precies…de fundering!

 

2. Gedachten

Na geloofsovertuigingen, het eerste onderdeel van Ge4 zijn onze gedachten nummer 2. In deze context is het belangrijk nogmaals te noemen dat je heilig in je overtuigingen gelooft. Dat moet ook wel. Het is je basis, de fundering van je huis. Jouw beschermingsmechanisme tegen de boze buitenwereld. Je ‘denkt’ dat je eigen veiligheid ervan afhangt. Om dit geloof in stand te houden heb je dus sterk BEWIJS nodig dat je overtuigingen WAAR zijn. Dat betekent dat je de wereld om je heen zult aanschouwen door een speciale bril, jouw ‘referentiekader’. Het is jouw unieke raamwerk. Deze bril scant jouw omgeving af naar BEWIJS. Alles wat je waarneemt met je zintuigen wordt direct vertaald naar mini-conclusies, oftewel gedachten. Er razen er zo’n 70.000 door je hoofd heen elke dag. Maar jouw unieke bril laat alleen DIE GEDACHTEN DOOR DIE JOUW OVERTUIGINGEN ONDERSTEUNEN MET BEWIJS.

Een voorbeeld van de hulp-moeder: Stel dat je er onbewust van overtuigd bent dat ‘mensen die helpen waardevol zijn’. Je doet dus je best en helpt waar en wie je kan. Op school bij je kinderen ben je altijd actief als vrijwilliger en ze weten jou ook te vinden als er iets moet gebeuren. Dat is fijn, want je voelt je dan gewaardeerd en waardevol. Vorige week vroeg de juf of je wilde helpen met het voorbereiden van een knutselklus. Dat moest gebeuren op de middag dat je echt niet kon en je moest haar teleurstellen. Maar de week daarvoor had ze je ook al gevraagd te helpen, precies op het moment dat je je schoonmoeder naar het ziekenhuis moest brengen. En vandaag hoor je ineens van andere moeders dat ze vanmiddag op school helpen met het verschuiven van wat meubilair. Jou is niets gevraagd. Er razen vele gedachten door je hoofd: “Juf had het druk en is me vergeten te vragen”, “Deze moeder stonden er toevallig, daarom heeft ze het hun gevraagd en niet mij”, “Juf weet hoe druk ik het heb en daarom heeft ze mij niets gevraagd”, Ik ben niet meer waardevol voor juf, omdat ik haar al twee keer heb moeten teleurstellen”. Al deze gedachten razen haast ongemerkt langs je unieke referentiekader-bril. Maar er is er maar één die er door heen mag en blijft plakken. Dit is de gedachte die het bewijs levert voor het bestaan van je overtuiging. En je denkt: “Natuurlijk! Ze vindt me niet waardevol meer.” Deze gedachte staaft jouw overtuiging immers dat ‘mensen die helpen, waardevol zijn’.

Dit gebeurt de hele dag door. Er razen duizenden gedachten door je hoofd. Er zijn er echter maar een paar die door de referentiebril mogen. Deze gedachten worden goedgekeurd, omdat ze naadloos de geloofsovertuiging bevestigen. Ze krijgen het stempel WAARHEID opgedrukt. De gedachte die binnenkomt BEVESTIGT dus je geloofsovertuiging. En op het moment dat de gedachte en de overtuiging elkaar ontmoeten als lang verloren geliefden, krijgt de gedachte BETEKENIS. In ons voorbeeld zien we dat ook terug. De gedachte dat de juf haar niet meer waardevol vindt bevestigt haar in haar overtuiging van waardeloosheid. Op dat moment van betekenisgeving gebeurt er iets bijzonders. Het gebeurt plotseling en onmiddellijk. Er ontstaat namelijk een bepaald gevoel.

3. Gevoelens

Na geloofsovertuigingen en gedachten, staan gevoelens op 3 van de Ge4 spiegel. Er is bijna niets wat ons hier op aarde zo bezig houdt als onze gevoelens, ook wel emoties genoemd. Wetenschappers buigen zich al eeuwen lang over wat emotie is, waar het vandaan komt, hoe het in elkaar zit, etc. Als wij kijken naar het woord emotie zien we dat het is onderverdeeld in twee delen:

E Motie

De E staat in de natuurkunde gelijk aan Energie. En de correcte betekenis van motie = beweging. Zo bekeken is emotie een beweging van energie.

Zoals Einstein en de kwantum fysica ons leert, bestaan we primair uit energie. Als je de bouwstenen van ons universum steeds verder ontleedt (van moleculen naar atomen, naar deeltjes), kom je uiteindelijk uit bij datgene wat aan de basis staat van alles: Energie. Alles is energie en vanuit deze energie ontstaat alles. Jij bent een energetische vibratie (= beweging) en vibreert op jouw specifieke frequentie. Alles wat zichtbaar en onzichtbaar is om je heen beweegt op hun eigen specifieke frequentie. Met deze vibratie kun jij alles creëren wat je wilt, want energie trekt gelijkgestemde energie aan. Als jouw wezen vibreert op een bepaalde frequentie, trekt dit energie van deze zelfde frequentie aan. Daarbij is maar één gereedschap noodzakelijk, en dat is het gereedschap dat jouw energetische frequentie bepaalt: je GEVOELENS!

De emoties die je ervaart, of die nu positief of negatief zijn, produceren een vibratie die onmiddellijk het vibrationele veld om je heen beïnvloeden. Dit veld reageert op je emoties door je te brengen wat je voelt. Het maakt hierbij dus niet uit of dit positief is of negatief. Onze gevoelens zijn als een zendmast. Zij zenden een bepaalde frequentie uit en trekken dan weer aan wat jij uitzendt. Jij trekt simpelweg aan wat je voelt! Als je een positieve verandering in je leven wilt bewerkstelligen, is het dus fundamenteel dat je het gevoel wat je hebt totaal in overeenstemming brengt met datgene wat je wenst.

Gevoelens die we ervaren zijn er in vele soorten en mate van heftigheid en kunnen variëren van heel fijn tot heel naar. Maar in essentie zijn er maar twee soorten emoties: fijne en vervelende emoties In wezen is het heel simpel. Als je je goed voelt, trek je goede dingen aan. Als je je naar voelt, trek je zaken aan die dit nare gevoel alleen maar zullen bevestigen. Als je wilt weten of je op de goede weg bent om de dingen aan te trekken in je leven die je wenst, dien je stil te staan bij wat je voelt. Voel je je goed? Ga zo door. Voel je je niet goed? Sta stil en laat de pure emotie toe. Stop hem niet weg, maar laat simpelweg toe wat er is. Onprettige gevoelens zijn niet verkeerd. Emotie is beweging van energie. Niets meer, niets minder. Laat de stroom van deze energetische beweging gewoon door je heen vloeien zonder weerstand. Vraag jezelf dan af hoe je je wilt voelen. Laat dit gevoel dan simpelweg in je stromen. Misschien hoort daar wel een positieve gedachte bij. Herhaal deze dan voor jezelf. Onthoud: jouw gevoelens zijn je graadmeter, je zendmast om te bepalen of je op de goede wens bent bij het realiseren van jouw droomleven!

Een voorbeeld van de hulp-moeder: Zoals we zagen bij het voorbeeld van de hulpmoeder, had ze de overtuiging dat ‘mensen die helpen waardevol zijn’. Toen de juf haar niet vroeg te helpen, koos ze te denken dat de juf haar niet meer waardevol vond. Op het moment dat deze gedachte als bewijslast klikt bij de overtuiging, ontstaat een gevoel. Kun je je er iets bij voorstellen? Wellicht werd de moeder overspoeld met diverse emoties, zoals: teleurstelling, frustratie, twijfel, afwijzing, boosheid, minderwaardigheid en misschien wel angst en verdriet. Misschien bleef deze moeder zich de rest van de dag wel onprettig voelen, onbewust van het feit dat haar beperkende geloofsovertuiging en de gedachten die ze koos te geloven, deze gevoelens hadden veroorzaakt.

 

4. Gedrag

Het directe resultaat van het ervaren van een bepaald gevoel is dat je je er naar gaat gedragen. Dus door een gedachte als waarheid te bestempelen krijg je een gevoel. En door dit gevoel ga je op een bepaalde specifieke manier handelen. Zo komen we bij het vierde en laatste deel van onze Ge4 spiegel.

Het beste kan ik dit uitleggen aan de hand van het voorbeeld van de helpende moeder. Onze hulpmoeder voelde zich erg onprettig door het hele gebeuren met de juf. Wellicht voelde ze zich de dag er op wel weer wat beter, maar toch had alles haar best aangegrepen. In ieder geval zodanig dat ze zich anders ging gedragen. Voorheen trad ze de juf vol blijdschap, trots en zelfvertrouwen tegemoet. Nu voelde ze zich echter te kort schieten. Hierdoor overheerste de twijfel. In haar gedrag uitte zich dat door de juf te benaderen met voorzichtigheid. De moeder keek de juf niet meer direct aan. Sprak ook niet meer zo snel met de juf en als ze haar al aansprak deed ze dat dus veel omslachtiger en voorzichtiger dan voor het incident. Kun je je voorstellen dat dit ook effect heeft op hoe de juf de moeder op haar beurt weer anders zal benaderen? Kun je je voorstellen dat de juf misschien ook wel bepaalde ideeën heeft die niets van doen hebben met de ideeën van de moeder? Zo gaat het dus altijd in ons leven. We maken onszelf iets wijs, gaan ons daardoor rot voelen, anders gedragen en krijgen zo de feedback van de wereld die correspondeert met de negativiteit in ons. Willen we onze wereld veranderen, beginnen we bij ONSZELF!

De rechterspiegel staat voor onze werkelijkheid en deze staat precies tegenover en is een exacte kopie, een gevolg van de linkerspiegel. Onze identiteit, een opsomming van onze geloofsovertuigingen, gedachten, gevoelens en gedrag. Over en naar onszelf en de wereld.

Terug naar ons voorbeeld van het huis van onze identiteit. Wat er gebeurt is dat we op ons fundament, onze onbewuste geloofsovertuigingen, een huis bouwen. Precies dat huis waarvan wij denken dat we het zijn. Onwetend dat we zelf kunnen bepalen hoe ons huis er uit ziet. We kiezen gedachten om als waar te bestempelen, alleen omdat we ons fundament in ere moeten houden. Dit doen we door onze geloofsovertuigingen te bevestigen met de gedachten die we opvoeren als bewijslast. Als volleerde advocaten. En dan hard roepen: “zie je wel dat ik gelijk heb!” Alleen maar omdat we slechts datgene kiezen te zien, wat ons geloof bevestigt. De gedachten die we als ‘waar’ bestempelen, geven ons een bepaald gevoel. Dit gevoel kan negatief zijn of positief. Wat voor gevoel het ook is, we gaan ons er onmiddellijk naar gedragen. En door dit gedrag wordt onze werkelijkheid geschapen. De wereld waarin we leven komt als een kindje voort uit de manier waarop we ons KIEZEN te gedragen. Nogmaals: Als we onze wereld willen veranderen, beginnen we bij onszelf…

Kortom:

we programmeren onszelf met allerlei overtuigingen waar we in geloven. We creëren een persoonlijkheid waarvan we denken dat we ermee kunnen overleven in de grote, boze buitenwereld. Het proces van `zelfverbetering` is eigenlijk niets anders dan een proces van deprogrammeren. We hoeven onszelf namelijk niet te verbeteren. We zijn al perfect! We zijn eigenlijk een stralende diamant in essentie. En onze beperkende overtuigingen liggen als stof over deze diamant. Blaas de stof er af en de diamant komt weer tevoorschijn!!!

 

Oefening:

Als je niet blij bent met je leven, of een of meerdere onderdelen van je leven, kijk dan naar de manier waarop je je gedraagt. Hoe voel je je daarbij? En welke gedachten komen er bij je op? En tenslotte: hoe zie jij jezelf? Welke dingen ben jij over jezelf gaan geloven? Is dit waar? Kun je absoluut zeker weten dat dit waar is? En hoe zou je je voelen als dit niet waar zou zijn? Hoe zou het voor je zijn om ervoor te kiezen anders over jezelf te denken. Een ander fundament te bouwen? Dat hoeft niet gelijk drastisch te zijn, maar wat als je eens met een hoekje renovatie van je fundament begint? En dan langzaam je huis een ander kleurtje geeft?

 

Visie

Nu je weet wat je niet wilt, is het belangrijk er achter te komen wat je wel wilt. Om dit te bepalen kun je jezelf bijvoorbeeld een aantal vragen stellen:

Wat vind ik echt ontzettend leuk om te doen en word ik blij en enthousiast?

Als ik nu 3 miljoen euro zou krijgen, wat zou ik dan gaan doen? En hou jezelf niet tegen, laat je fantasie helemaal gaan. En als 3 miljoen euro niet genoeg is, maak er maar 10 van 🙂

Als je dit weet, start je met een visie, een plaatje, verbeelding van wat jij wilt. Sluit simpelweg je ogen en gebruik al je zintuigen (stel jezelf het plaatje voor en vraag jezelf af: wat zie ik, wat hoor ik, wat voel ik, wat ruik ik, wat proef ik. Zo maak je de ervaring helemaal compleet en in stereo). Je wordt er hartstikke enthousiast van. Het maakt je blij en opgewonden te weten dat dat is wat je wilt.

Er zijn veel mensen die mediteren. Ik persoonlijk noem het visualiseren of fantaseren. Ik fantaseer over alles wat ik wens. Niet als iets wat in de toekomst gebeurt, maar als iets wat ik nu al in mijn leven heb. En geloof me dat ik hier super enthousiast van word! Heel erg blij. Ik ga mijn dag positief en vol enthousiasme in. Kan alles aan! Dus ik weet wat ik wil! En ik weet niet alleen wat ik wil, ik weet ook hoe het VOELT dat ik het al heb. Ik weet hoe blij ik ben als ik heb wat ik wens. En ik voel elke dag hoe blij het me maakt. Dus een ‘goed voornemen’ is iets wat je zo enthousiast maakt dat het je aantrekt. Je kan simpelweg niet anders dan je er naartoe bewegen. Wat zeg ik: je wil er naar toe DANSEN, zo enthousiast word je ervan. Het is dus niet iets waar je jezelf TOE MOET ZETTEN, maar iets wat JOU AANTREKT!

 

Push, Pull en Flow

Hoe ga je om met je eigen stroom van overvloed? Ik ben de laatste weken erg bezig met het concept push en pull. Duwen en (aan)trekken. Duwen is iets wat je doet, waar actie voor nodig is. Als je iets wilt bereiken d.m.v. wilskracht, doe je dat via duwkracht. Het vergt energie en is vermoeiend. Als je daarentegen gemotiveerd, enthousiast en vol blijdschap en vreugde bent over een bepaald doel wat je hebt, gebeurt er iets heel anders. Ken je dat, dat je ergens zo enthousiast over was dat alles als vanzelf leek te gaan? Je hoefde je best niet te doen, want je deed simpelweg wat goed voelde, je hoefde je best ook niet te doen bij andere mensen, want wat je nodig had kwam simpelweg op je pad. Enzovoort. Dat is de ander zijde, de pull oftewel (aan)trekking. Zeer, zeer krachtig. En je hebt er simpelweg niets anders voor nodig dan het gepassioneerde vuur wat als van nature in jou aanwezig is.

Het push-pull concept is ook te betrekken op relaties die je hebt met mensen. Ken je dat gevoel dat je in een relatie zit (kan liefde zijn, kan vriendschap zijn) en je bent alleen maar aan het geven, aan het energie steken in de relatie zonder dat je het gevoel hebt dat je voldoende terugkrijgt? Dat kost energie en uiteindelijk blijf je met lege handen achter. Een relatie gebaseerd op pull is iets totaal anders. Je doet niks, maar bent alleen je eigen, stralende, blije zelf. En dat is voldoende, omdat je geliefde of vriend(in) dan als vanzelf bij je in de buurt wilt zijn.

DUS: Push kost energie, maakt moe en je houdt er uiteindelijk weinig tot niks aan over. En Pull geeft energie, maakt enthousiast, vreugdevol en gepassioneerd!

Als je wilt dat er iets verandert in jouw leven, als je dus iets anders wilt aantrekken in je leven, bereik je dat door je alleen bezig te houden met PULL. Dus vanuit je eigen gepassioneerde stralendheid aantrekken wat jij wenst. Daar is actie voor nodig, zeker! Maar deze actie is moeiteloos, stromend en ALS VANZELF!!! Daar is een term voor bedacht en dat is FLOW! Flow is stroom, de stroom van vibrationele energie. Deze stroom, daar hebben we het eerder over gehad. Het is namelijk niets anders als de energie van waaruit alles in ontstaan, alles bestaat en alles altijd uit zal bestaan. In deze energie is alles al aanwezig. Je hoeft niets te DOEN op een moeizame manier. Simpelweg ZIJN en meegaan met de stroom is voldoende. Als je niet zeker weet of je ‘in de flow’ bent, hoef je jezelf alleen maar een stroompje voor te stellen. Jij zit in een bootje op de stroom. Ben je druk aan het peddelen om tegen de stroom op te gaan, of laat je je moeiteloos met de stroom (de flow) meevaren? Beantwoord simpelweg deze vraag en je weet of je ‘in de flow’ bent.

Row, row, row your boat,

Gently down the stream.

Merrily, merrily, merrily, merrily,

Life is but a dream 🙂

Wat belangrijk is om je te realiseren is dat er zich op weg naar jouw doel, obstakels kunnen bevinden. Maar omdat jij zo doelgericht bent en zo in de flow, zul je kunnen omgaan met deze obstakels. Niet vanuit angst, maar vanuit een gepassioneerde en enthousiaste energie op weg naar jouw doel. Blokkades zie je dan niet als onoverkomelijk maar als een uitdaging. Een leerproces!

En zelfs al zul je af en toe van de weg af raken…je gaat niet bij de pakken neerzitten en denken “Shit nu komt er niks meer van mijn doel terecht”. Nee je zult gewoon weer terug lopen naar de weg en deze weg vervolgen…op weg naar je doel!

 

Bron: Deze tekst is overgenomen uit de nieuwsbrief van januari 2010 van mijn vorige bedrijf The Magic Factory

Photo credits top image: Hand tag by Marcelo Silva (Freeimages)


Deel deze post met je vrienden:

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Tanja
Tanja Ortmans (1973) is Metafysicus, Hypnotiseur, Sci-Fi Auteur, Integratief Psychotherapeut, Multidimensional Coach, Designer en moeder van vijf (haar jongste zoon Gaia woont in de hemel). Vanaf haar vroegste jeugd is de ontdekkingstocht naar de multidimensionaliteit van het leven, de reis van de ziel, kwantum fysica en hoger bewustzijn haar grootste passie. Ze woont samen met haar vier kinderen en drie katten, in de buurt van Amsterdam.