Laat je verwonderen en inspireren

om buiten de lijntjes te dromen,

te stralen vanuit je kracht

en te creëren wat je wenst.

 

Het leven is magisch

Wij geloven dat het leven een magische reis is. Een leven dat begint als we als stralend wezen, als bronenergie in ons voertuig (lijf) stappen. En eindigt als we het voertuig weer verlaten. Een korte, maar geweldige reis die wij telkens weer maken. En het voertuig is niet datgene wat we zijn, ook onze gedachten, doelen en hetgene dat we manifesteren (bereiken) is niet datgene wat we zijn. Wij zijn bronenergie en vanuit deze bronenergie komen we om te leven en te leren.
Wij geloven in jouw bronenergie, jouw ongeremde, oneindige, stralende potentieel. En dat jij van hieruit werkelijk alles kunt zijn, doen en hebben wat je maar wilt. Wat je jezelf maar toestaat! En het is onze passie en diepste wens er een steentje in bij te dragen dat jij weer contact krijgt met jou Zelf! Dat stralende, prachtige wezen die jij bent! Misschien geloof jij het zelf niet, wij wel! We hopen dat we je mogen inspireren, misschien via een boek, een mooie video, een zingevend artikel, of via iemand die je op straat ontmoet bijvoorbeeld. Als jij weer vanuit je kracht in het leven kunt staan, is ons doel bereikt.

 

Laat je verwonderen en inspireren

Weet je nog hoe je was als kind? Misschien was je open en onbevangen,  of nieuwsgierig en verwonderd? Wellicht was je wel enthousiast en durfde je alles? We komen op de wereld als stralend wezen en verkennen vanaf onze geboorte de wereld vanuit deze openheid en met een onbevangen geest. Pas als we wat ouder worden gaan we beperkende gedachten en overtuigingen aannemen. We gaan geloven dat we onze beperkende gedachten en overtuigingen ZIJN.

Hoe zou het zijn om weer contact te hebben met datgene wat jij van essentie bent? Deze oneindige, vrolijke, enthousiaste kracht? Hoe zou het zijn om je te laten verwonderen op een hele kinderlijke manier? Om de wereld weer te gaan aanschouwen en beleven als kind? De magie te herkennen van de kleine dingetjes? Een merel in de tuin, een glimlach van de kassière, een rode appel op de fruitschaal? Hoe zou het zijn om deze kleine (gratis) dingen jou te laten inspireren? Want de magie schuilt in het kleine, het onverwachte. Let maar eens op wat er kan gebeuren als je die kinderlijke magische bril opzet. Laat de magie van dit hernieuwde blikveld je verwonderen en inspireren. En sta jezelf toe ook te handelen vanuit dit magische kind. Wonderen gebeuren!

 

Durf buiten de lijntjes te dromen

Hoe zou het zijn om de wereld toe te staan jou te laten verwonderen en inspireren? Nu te mogen dromen als een kind? Grote, fantastische, eindeloze dromen, waarin alles mag, alles kan en je alles durft en doet? Want als magisch kind heb je geen beperkingen, geen hobbels, beren op de weg, geen blokkades tussen jou en datgene wat jij wenst. De stroom van overvloed kan langs en door jou vloeien en je kunt alles zijn, doen en hebben wat je maar wenst!
Gooi die zware grote-mensen-jas met al die belemmerende gedachten en overtuigingen maar eens af. Geen ‘ik ben het niet waard’, ‘ik kan het niet’, ‘ik weet het niet’, ‘het lukt me niet’, maar ‘ik ben het waard!’, ‘ik kan het!’ ‘ik weet het!’, het lukt me!’ Als je buiten de lijntjes durft te gaan van jouw ingebeelde beperkingen en te mogen dromen vanuit jouw eigen kracht, wat zou jij dan dromen? Wat is jouw diepste wens? Of wensen? Buiten de lijntjes is alles mogelijk….

 

Straal vanuit jouw kracht

Uitleggen wat ‘de bron’ is, is lastig en eenvoudig tegelijk, omdat de bron zo eenvoudig is. Het is de oneindige, tijdloze energie van liefde waar alles van is gemaakt. Het is de eenvoud, de oorsprong van jou, je wereld, alles wat leeft en niet leeft, zichtbaar is en onzichtbaar, alles van het verleden, heden en de toekomst.
Vanuit elke levensbeschouwelijke stroming wordt erover verteld en geschreven. De ene noemt het God, de ander Allah, de volgende heeft het over Hoger Zelf, de Bron, Je essentie, Al er is, je eigen innerlijke kracht, enzovoort.
In wezen komt dus allemaal op hetzelfde neer. De kracht waar we het over hebben is de bron. En het mooiste is: alles is van dezelfde energie gemaakt. Je computer, je hand, je kat op de vensterbank, je kind in de box, de buurvrouw, de wind, de zon, de lucht. En ook je gedachten, je intenties en die van een ander. Alles is gemaakt van deze zelfde, identieke bronenergie!

Vanuit deze bronenergie ben jij ontstaan. Je zou kunnen zeggen dat je bronenergie bent in een voertuig (je lichaam). Dit voertuig heeft beperkingen, want als louter bronenergie ben je niet gebonden aan tijd en ruimte en als voertuig, als lichaam wel. Maar dat jij als bronenergie de beschikking hebt over dit voertuig is vooral ontzettend leuk. Hierdoor kun jij zijn, doen en hebben wat je maar wilt.
Omdat je GEMANIFESTEERD BENT als lichaam, kun jij beschikken over de vermogens om zelf ook te MANIFESTEREN! Door je geboorte heb je als het ware een magisch toverstokje gekregen met de mogelijkheden om te zijn, te doen en te hebben wat je maar wenst. Voorwaarde hierbij is dat je de aanwezige bronenergie toelaat. Want alles is in deze energie aanwezig, ALLES! Dus ook alles wat jij wenst.
De enige beperkingen die er zijn, zijn de beperkingen die jij jezelf oplegt. Jouw gedachten en overtuigingen die als hekken voor jouw voertuig staan. Tussen jou en je droomwensen in. Als je deze hekken met wortel en al weghaalt staat er niks meer tussen jouw ongeremde, oneindige potentieel en je droomwens in de weg. Heerlijk! Maar ook beangstigend. Want jij weet als geen ander over welk ongelofelijk potentieel jij beschikt. Hoe groot jouw scheppend vermogen is. En hoe doeltreffend jij jezelf nu klein houdt door die beperkende gedachten en overtuigingen.

 

Creëer wat je wenst

Jij kunt alles zijn, doen en hebben wat je maar wenst. Sterker nog; alles wat jij wenst is al aanwezig in het hier en nu. En ook alle hulpmiddelen die je nodig hebt om je wensen te laten uitkomen zijn al in jou aanwezig. De overvloed stroomt als oneindige bronenergie door jou heen. Zie het maar als een gouden stroom, een rivier van overvloed: Wat je maar wenst: je grote liefde, een villa, die mooie auto, een baby, leuke vrienden, een prachtig en gezond lijf…Alles stroomt als een gouden rivier van oneindig potentieel door jou en langs jou heen en jij kunt pakken wat je nodig hebt.
Creëren wat jij wenst kun je doen door gebruik te maken van de Wet van de Aantrekkingskracht. Deze wet stelt dat energie gelijke energie aantrekt. En omdat wij mensen en verder alles om ons heen (tastbaar en onzichtbaar), van energie gemaakt zijn, kunnen wij alles aantrekken wat we maar wensen. Wat je uitzendt kom dus bij je terug, net als een boomerang.

Om te kunnen aantrekken wat je wenst moet je dus de energie uitzenden van hetgeen je wenst. Dat doe je simpelweg door jezelf voor te stellen dat je hetgeen je wenst al hebt! Want als je je dat heel levendig voorstelt, ga jij de energetische vibraties uitzenden die bij jouw wens horen. Jij gaat je ook gedragen zoals je je zou gedragen als je die wens al hebt. Als jij 20 kilo wilt afvallen en je ziet jezelf al als slank, zul jij er geen enkele moeite mee hebben om slank te denken, te fantaseren, slank te bewegen en te eten zoals je eet als je slank bent. Ookal is je lijf nog niet zoals je het hebben wilt, dat maakt niet uit, want in je hoofd, je fantasie, is dat wel het geval. Zo zend je de juiste energetische vibraties uit en trek je aan wat je wenst.

 

Gedachten zijn als wolkjes

50.000 Gedachten per dag Jouw gedachten zijn als wolkjes aan de hemel. Een gemiddeld mens schijnt minstens 50.000 gedachten te hebben, waarvan meer dan 70% negatieve. Gedachten zijn slechts bezoekers. Ze komen en gaan, drijven voorbij als wolkjes en soms besluit je om een gedachte te pakken en er waarheid aan te verbinden. Zo ontstaat een gevoel dat daarbij hoort.
Eerst de gedachte, dan volgt het gevoel Soms is er wel eens iemand die wat nors kijkt of me geen gedag zegt. De gedachten die dan als wolkjes langs mijn hemel drijven kunnen zijn: “Ze heeft slecht geslapen, ze heeft haast, ze heeft ruzie met haar dochter gehad, ze moet werken en heeft daar geen zin in, ik heb iets verkeerds gezegd, ze vindt me niet meer aardig” En bám! Voordat ik het besef is het gebeurd: ik heb een negatieve gedachtewolk van mijn hemel gepakt en deze als waarheid bestempeld. Vanuit al die gedachten grijp ik de gedachte dat ze me niet meer aardig vindt. Ik voel hoe ik me dan voel (verloren, bang, verdrietig?) en stel mijn hele frequentie, mijn gevoel er op in.

Acceptatie = Loslaten Het is niet erg om een gedachte te grijpen en de emotie te voelen die deze teweeg brengt. Dat is menselijk. De kracht ligt hem in je vermogen om deze gedachte en de bijbehorende emotie los te laten. Ze is niet van jou, ze is niet waar (dat weet je immers niet) en jij hoeft je er niet druk om te maken. Je kunt je gedachten loslaten en de emotie die daarbij hoort. Net zoals je een vogel in de lucht vrij laat! Als de gedachte je een goed gevoel geeft, kun je ervoor kiezen deze gedachte bij je te houden. Positieve gedachten zijn een krachtig hulpmiddel om je af te stemmen op de frequentie van datgene wat je wenst. Een goede methode om een gedachte (of emotie) los te laten, is om helemaal te accepteren dat je deze bepaalde gedachte of emotie hebt. (hébt, niet bént!). Dan is er geen weerstand, maar acceptatie.
Gedachtenwolkjes Denk maar aan de wolkjes in de lucht als metafoor voor jouw gedachten. Je gaat ook niet denken: “wat een stomme wolk, hij ziet er zo raar uit dat ik me nu heel boos ga voelen…” Nee je ziet de wolk en accepteert dat deze er is en zo voorbij gedreven zal zijn. Zo is het simpelweg ook met gedachten!
Oefening Luister naar alles wat je denkt en zet deze gedachten op wolkjes. Merk dan dat je gedachtenwolkjes gewoon voorbij drijven als bezoekers langs jouw blauwe lucht. Zo lang je je gedachtenwolkjes niet gaat pakken en labelen als ‘de waarheid’, is er geen probleem, enkel vrede: Jouw bron!

 

Herken de spiegeling van jezelf in een ander

Leer jezelf kennen De allerbeste methode om jezelf te leren kennen, is door te letten op wat je voelt, denkt en zegt in interactie met anderen. Jij bent liefde, kracht en oneindig potentieel. In essentie dus! Helaas vergeten we dat vaak en identificeren wij onszelf met de ideeën die we over onszelf hebben gevormd. En ook identificeren wij ons met de ideeën van hoe we DENKEN dat we moeten zijn om aardig gevonden te worden. Dit is ons beschermingsmechanisme, want als mensen ons aardig vinden, zijn we veilig (even kort door de bocht).
Als we iemand tegenkomen waar we ons goed bij voelen, kunnen we ervan uitgaan dat deze persoon mee resoneert met de kanten in ons die wij als ‘goed’ bestempelen. Oftewel het gedrag dat wij graag in onszelf zien om aardig gevonden te worden. Als kind was dit meestal het gedrag dat onze ouders door positieve feedback beloonden. Zo wisten we dat als we ons op deze goede manier zouden gedragen, onze ouders ons zouden liefhebben en beschermen.
We deden als kind natuurlijk ook wel eens dingen die onze ouders, als negatief gedrag bestempelden. Wij hebben door de jaren heen (onbewust) geleerd dit negatieve gedrag zo min mogelijk te laten zien. Sterker nog; we hebben dit gedrag weggestopt in ons onderbewuste. Ons onderbewuste herkent ons EIGEN negatieve gedrag echter onmiddellijk. Wat mocht jij als kind niet? Schreeuwen, ruzie maken, snauwen, fluisteren?
Merk nu dan zelf maar eens op welk gedrag, wat voor type mensen, jij vervelend, rot, irritant, negatief vindt. Zo erg dat jij die persoon wel wat zou kunnen aandoen. Waarschijnlijk zijn dat mensen die zich juist zo gedragen als jij vroeger niet mocht. Dat gedrag wat werd afgestraft. En telkens als je zo iemand tegenkomt, zeg dan dankjewel in je hoofd. Want dit zijn jouw leermeesters! Zij zijn namelijk degene die JOUW onbewuste, negatieve, ongewenste gedrag REFLECTEREN. Zij zijn onze spiegel. Zij laten jou zien welke schaduwkanten van jezelf jij ontkend hebt. Welke delen in jou door jezelf worden afgewezen. Om weer helemaal heel te worden is het prettig om alle delen die jij in jezelf hebt afgewezen weer te omarmen. Er weer van te gaan houden. Want jij bent heel en jij bent goed!
Een bijzondere en zeer helende eerste stap in dit proces van acceptatie van jezelf en al jouw zelven is de volgende: Telkens als je je irriteert in je interactie met een ander mens, realiseer je dan dat je je eigenlijk wezenloos ergert aan die onbewust weggeduwde nare trekjes van jezelf. Da’s confronterend, maar ook zeer helend. En groet dan het hogere in de ander. Gewoon in gedachten ‘hallo’ zeggen tegen de goedheid in de ander. Want eigenlijk zeg je dan ook hallo tegen de goedheid die jij (en de ander) in essentie bent. Hier start het proces van acceptatie, heel worden en liefde voor jezelf en tegelijkertijd ook voor de ander.
Herken de spiegeling van jezelf in een ander (en ontdek je afgewezen zelf en keer het proces om naar acceptatie, omarming en liefde)!

 

Kortom:

We zijn allemaal van dezelfde energie gemaakt, die we bronenergie noemen. Ons lichaam, onze gevoelens, gedachten, ons gedrag en dat van de wereld om ons heen, alles wat we zien en niet zijn komt vanuit deze zelfde bron. We zijn echter niet wat we denken te zijn. We zijn bron, maar zijn gaan geloven dat we mens zijn (met alle gedachten, gevoelens, gedragingen, etc). Een wijs mens zei ooit:

 

We zijn geen menselijke wezens

die een spirituele ervaring hebben

We zijn spirituele wezens

die een menselijke ervaring hebben.

 

En daar sluiten we dit kleine stukje tekst graag mee af. We wensen je heel veel inspiratie en plezier toe in je leven!

 23 Januari 2009

Photo credits by Ranbud (Morguefile)


Deel deze post met je vrienden:

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Tanja
Tanja Ortmans (1973) is Metafysicus, Hypnotiseur, Sci-Fi Auteur, Integratief Psychotherapeut, Multidimensional Coach, Designer en moeder van vijf (haar jongste zoon Gaia woont in de hemel). Vanaf haar vroegste jeugd is de ontdekkingstocht naar de multidimensionaliteit van het leven, de reis van de ziel, kwantum fysica en hoger bewustzijn haar grootste passie. Ze woont samen met haar vier kinderen en drie katten, in de buurt van Amsterdam.