Algemene Voorwaarden

 

Beste klant of deelnemer aan een van mijn programma’s,

In deze algemene voorwaarden hebben we vastgelegd wat jouw en mijn rechten en plichten zijn. Ik hou het graag simpel en vriendelijk en ik hou niet van juridisch gezwam, dus ben ik zo vrij geweest om de geweldige leveringsvoorwaarden van Internet copywriter Aartjan van Erkel vrij toe te passen op de diensten van mij,Tanja Ortmans™.

Als je mijn klant bent en er is een probleem waarover je niets kan vinden in deze algemene voorwaarden, neem je dan even contact met mij op? Dan zoeken we samen een oplossing.

Als je in deze tekst een van deze woorden ziet staan, dan wordt daar formeel dit mee bedoeld:

 • Ik: Tanja Ortmans™, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34263268, en gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 • Jij: de natuurlijke- of rechtspersoon die door mij gecoacht wordt, een programma volgt of andere overeenkomst aangaat met mij.
 • Coaching, workshops, meditaties: Alle vormen van begeleiding van mij aan jou, zowel online als offline, in groepsverband of individueel.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen jou en mij.

Aanbod

 • Ik doe een aanbod op de website, via social media, een mailing en op andere manieren.
 • Aanbiedingen zijn geldig voor de tijd die in het aanbod wordt aangegeven, daarna niet meer.

Overeenkomst

 • De overeenkomst komt tot stand wanneer je akkoord gaat met een aanbieding of offerte, als je de overeengekomen vergoeding betaald hebt.
 • Ik neem voor deze overeenkomst een inspanningsverplichting op me, maar geef geen garantie over het bereiken van het beoogde resultaat.
 • Als het nodig is, mag ik de overeenkomst (mede) door een derde laten uitvoeren.
 • Als het nodig is om de overeenkomst te veranderen, geef ik dat op tijd en vóór ingang van de verandering door.

Coaching, Workshops, Meditaties, etc.

 • Je kunt tegen betaling mij inhuren als coach, trainer, zowel individueel als in groepsverband.
 • Je kunt pas na betaling deelnemen aan een Coachingsessie, Workshop, Meditatie of een ander door mij aangeboden vorm van begeleiding.
 • De Coaching, Workshops, Meditaties, etc. kunnen gevolgd worden op de momenten die we samen overeenkomen. De Coaching, Workshops, Meditaties, etc. in groepsverband, zijn op een vooraf aangegeven tijdstip en vinden doorgang met een deelnemersaantal van zes of meer.

Vergoeding en betaling

 • Betaling moet gedaan zijn voordat de Coaching, Workshop, Meditatie, etc. start.
 • Ik e-mail je de factuur of je koopt het programma (onderdeel) via de online shop.
 • Voor Telefonische en Skype Coaching zonder afspraak kan contact met mij worden opgenomen op elke werkdag van 9 tot 10 uur ’s ochtends. Het aantal minuten dat wij met elkaar verbonden zijn zal achteraf per minuut worden gefactureerd conform de geldende tarieven. Een uitzondering hierop is een eerste gratis Coachingssessie van 30 minuten per telefoon of Skype. Een tweede uitzondering hierop geldt voor jou als je een Coachingsstrippenkaart hebt aangeschaft.

Aansprakelijkheid

 • Ik ben niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade.
 • Je hebt de keuze om de opgedane kennis tijdens Coaching, Workshops, Meditaties, etc wel of niet toe te passen. Ik ben niet aansprakelijk voor de gevolgen van die keuze of hoe je de kennis toepast, en mogelijke gevolgen of schade voor jou.
 • Ik ben alleen maar aansprakelijk bij een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming.

Privacyverklaring

Via de dienst tanjao.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Ik verwerk en beveilig je persoonsgegevens zorgvuldig, want ik vind het ontzettend belangrijk dat je weet dat jouw gegevens veilig zijn bij mij. Bij de verwerking hou ik me aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Dat betekent onder andere dat ik:

 • duidelijk vermeld met welke doeleinden ik persoonsgegevens verwerk, via deze privacyverklaring
 • mijn verzameling van persoonsgegevens beperk tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden
 • je eerst vraag om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist
 • passende beveiligingsmaatregelen neem om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eis van partijen die in mijn opdracht persoonsgegevens verwerken
 • je recht respecteer om je persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen

Ik ben de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leg ik uit welke persoonsgegevens ik verzamel en gebruik en met welk doel. Ik raad je aan om dit goed te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 10-08-2017.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van mijn dienst laat je bepaalde gegevens bij me achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Ik bewaar en gebruik uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat je ze aan mij verstrekt om te verwerken.

Ik gebruik deze gegevens voor de doelen die ik noem in deze privacyverklaring:

 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • Emailadres
 • Betalingsgegevens

Afhandelen bestelling

Wanneer je bij mij een bestelling plaatst, maak ik voor de afhandeling daarvan gebruik van je persoonsgegevens. Als dat nodig is voor een goede afhandeling kan ik je persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover lees je verderop in deze privacyverklaring.

Reclame

Ik kan je, naast de informatie op mijn website, op de hoogte brengen van mijn nieuwe producten en diensten:

 • per e-mail
 • via social media

Contactformulier en nieuwsbrief

Ik zal in de toekomst een nieuwsbrief aanbieden, waarmee ik geïnteresseerden tips geef en informeer over mijn producten en diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Je e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Als je een contactformulier op de website invult, of me een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je me toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Verstrekking aan derden

Je gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt. Op mijn site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens.

Google Analytics

Ik gebruik Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers mijn website gebruiken. Ik heb een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met mijn data. Verder heb ik Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, en laat ik de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging

Ik neem beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Ik kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Ik raad je aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat je deze websites gebruikt.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Ik behoud me het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Ik raad je aan om deze privacyverklaring regelmatig te lezen, zodat je van de eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van je gegevens

Voor vragen over mijn privacybeleid of vragen over inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kun je altijd contact met me opnemen via onderstaande contactgegevens.

Hopelijk is alles duidelijk zo. Zo niet, laat het ons dan alsjeblieft weten door te mailen naar info@bullshitcoach.nl, of te bellen met 06 – 28231063.

Ik hoop je te zien!

Veel liefs,

Tanja Ortmans

 

P.s. Nogmaals: deze voorwaarden zijn vrij geschreven naar lichtend voorbeeld van dè Internet Copywriter Aartjan van Erkel. Check gerust zijn website voor geweldige tips en adviezen!